Strategické řízení obvodu

Městský obvod potřebuje „jízdní řád“, kterým se bude řídit v následujících letech. Máme strategický plán, který však kvalitativně potřebuje posunout a hlavně se musí naplňovat.

Městský obvod potřebuje „jízdní řád“, kterým se bude řídit v následujících letech. Máme strategický plán, který však kvalitativně potřebuje posunout a hlavně se musí naplňovat. Stále nám chybí cesty ke krátkodobým cílům a dlouhodobě nastavené financování. Právě finance a správné nakládání s nimi umožní realizovat investice v dlouhodobém horizontu; dobře plánované úvěry či zakládání fondů pro výkup pozemků či nemovitostí a hledání dalších cest k získání finančních prostředků je receptem na plnění plánů v delším časovém horizontu. Chceme pokračovat rovněž ve funkčním čerpání dotací.

Chceme zpracovat koncepci dopravy, která nám ukáže veškeré problémy v obvodu, nejen ty spojené s parkováním. Zveřejníme strategické plány rozvoje zeleně, aby byla informována i veřejnost.

Pasportizace místních komunikací bude rovněž i v online podobě a s jasným plánem oprav chodníků. Zrealizujeme ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování analýzu volných a nevyužívaných ploch a budeme řešit jejich další využití.

Zlepšíme projektové řízení, aby se projekty vyvíjely komplexně.

Pirátský program pro Jih 2022