Piráti na ostravském magistrátě

Ostrava je naším společným domovem a Piráti se budou snažit o to, aby se nám zde spolu žilo co nejlépe, a to díky pro občany transparentnímu fungování a hospodaření magistrátu, dostupným a kvalitním službám, efektivní dopravě, atraktivnímu veřejnému prostoru a moderní architektuře, lepšímu životnímu prostředí, kvalitní kultuře, sportovnímu vyžití, udržované zeleni a pocitu bezpečnosti.


Zastupitelský klub - Ostrava

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. náměstkyně primátora, členka výboru pro udělování cen města andrea.hoffmannova@pirati.cz
Ing. David Witosz
Ing. David Witosz člen rady města, předseda komise pro dopravu, člen statutového výboru david.witosz@pirati.cz
Ing. Rostislav Řeha
Ing. Rostislav Řeha zastupitel, člen komise pro otevřenou radnici rostislav.reha@pirati.cz
Ing. Petr Kopečný
Ing. Petr Kopečný zastupitel, člen komise pro bezpečnost petr.kopecny@pirati.cz

Výbory a komise

Ing. Pavel Kučera
Ing. Pavel Kučera předseda komise pro IT
Jakub Dedek
Jakub Dedek člen komise pro majetek a hospodářskou správu +420 770 113 64 jakub.dedek@pirati.cz
Mgr. Martina Dušková
Mgr. Martina Dušková členka sociální a zdravotní komise martina.duskova@pirati.cz
Mgr. Jiří Klega
Mgr. Jiří Klega člen právní komise
Bc. Denisa Kučerová
Bc. Denisa Kučerová členka komise pro sport
Ing. Jiří Lavický
Ing. Jiří Lavický člen komise pro sport
Mgr. Simona Masaříková
Mgr. Simona Masaříková členka komise pro rodinu a volný čas
Mgr. Jan Nemček
Mgr. Jan Nemček člen komise muzejní a názvoslovné
Ing. arch. Petr Svoboda
Ing. arch. Petr Svoboda člen komise pro architekturu a rozvoj města
Jakub Šusta
Jakub Šusta člen komise pro strategický rozvoj
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D. člen komise pro vzdělávání, vědu a výzkum arnost.zidek@vsb.cz

Odkazy

Sociální sítě

Komunální volby 2018

Komunální volby 2022