Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

náměstkyně primátora města Ostravy

Andrea Hoffmannová (* 1983) v současné době zastává post náměstkyně primátora Ostravy pro vzdělávání, inovace a digitalizaci. Profesně se celou svou kariéru věnovala práci s mladými lidmi. Svou profesní dráhu začala jako středoškolská učitelka. Kromě následného akademického působení na Univerzitě Palackého organizovala workshopy pro učitele na českých i zahraničních univerzitách a věnovala se vzdělávání dospělých. Je autorkou monografie o současném britském divadle a sérií článků a kapitol v knihách. Se svými studenty připravila několik desítek divadelních představení v českém i anglickém jazyce. Prosazovala implementaci krásné literatury a dramatických do výuky angličtiny se snahou reformovat české školství. O to samé se nyní snaží z pozice náměstkyně zodpovědné za rezort školství.

Po Fulbrightově stipendiu v USA dostala nabídku na práci asistentky europoslance, která jí přinesla mnoho zkušeností z nejvyšší politiky, otevřela nové obzory a také potřebu aktivněji zasahovat do politického života naší země. Věří, že je díky svým pracovním i životním zkušenostem a morální konzistencí schopna prosazovat potřeby občanů této země.

andrea-hoffmannova-2022

Pirátská strana


Lidé

Kateřina Šuláková
Kateřina Šuláková členka komise pro obnovu Přívozu
Ondřej Platko
Ondřej Platko člen majetkové komise
Poznejte celý náš tým