Piráti Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz je naším společným domovem a Piráti se budou snažit o to, aby se nám zde spolu žilo co nejlépe, a to díky pro občany transparentnímu fungování a hospodaření radnice, dostupným a kvalitním službám, efektivní dopravě, atraktivnímu veřejnému prostoru a moderní architektuře, lepšímu životnímu prostředí, kvalitní kultuře, sportovnímu vyžití, propojeným sídlištím s centrem města, udržované zeleni a pocitu bezpečnosti.

Aktuální témata

Náš tým

Odkazy

Navrhni úpravu