Piráti Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz je naším společným domovem a Piráti se budou snažit o to, aby se nám zde spolu žilo co nejlépe, a to díky pro občany transparentnímu fungování a hospodaření radnice, dostupným a kvalitním službám, efektivní dopravě, atraktivnímu veřejnému prostoru a moderní architektuře, lepšímu životnímu prostředí, kvalitní kultuře, sportovnímu vyžití, propojeným sídlištím s centrem města, udržované zeleni a pocitu bezpečnosti.

Kandidátní listina

11. doc. Mgr. Jiří Surůvka, 57 let, VŠ pedagog, umělec

12. Mgr. Jiří Klega, 36 let, advokát

13. Jonáš Vrchovský, 36 let, event manažer

14. doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa Ph.D., 42 let, VŠ učitel - informatik

15. Mgr. Jan Gajdica, 43 let, učitel, hudebník

16. Bc. Jiří Lavický, 29 let, podpora prodeje

17. Ing. Petr Bainar, 29 let, vědec

18. Ing. David Sedlík, 35 let, softwarový architekt

19. Ing. Jan Struhala, 39 let, soudní tlumočník

20. Ing. Pavel Dostál Ph.D., 47 let, vysokoškolský pedagog

21. Tamara Strachotová, 28 let, zubní instrumentářka

22. Libor Folwarczny, 41 let, geodet

23. Bc. Jan Můčka, 25 let, student

24. Michal Holoušek, 35 let, project manager

25. Marcela Mikulíková, 39 let, OSVČ

26. Valerie Sládečková, 18 let, student

27. Eva Řehová, 42 let, sanitář

28. Ing. Vilemína Ondrušová, 31 let, umělec

29. Ing. Martin Koudela, 34 let, logistik

30. Nela Parmová DiS., 38 let, PR referent, Ostravská univerzita

31. Prokop Hampl, 36 let, stavbyvedoucí

32. Miloš Černý, 55 let, nezaměstnaný

33. Jakub Pavelka, 28 let, IT specialista

34. Mgr. Vlasta Černá, 60 let, učitelka

35. Matěj Kočvara, 18 let, student

Program

Navrhni úpravu