Piráti Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz je naším společným domovem a Piráti se budou snažit o to, aby se nám zde spolu žilo co nejlépe, a to díky pro občany transparentnímu fungování a hospodaření radnice, dostupným a kvalitním službám, efektivní dopravě, atraktivnímu veřejnému prostoru a moderní architektuře, lepšímu životnímu prostředí, kvalitní kultuře, sportovnímu vyžití, propojeným sídlištím s centrem města, udržované zeleni a pocitu bezpečnosti.


Zastupitelský klub - Moravská Ostrava a Přívoz

Ing. David Witosz
Ing. David Witosz 2. místostarosta, člen povodňové komise david.witosz@pirati.cz
Ing. Rostislav Řeha
Ing. Rostislav Řeha člen rady, předseda zastupitelského klubu, předseda komise pro otevřenou radnici a MA21, člen komise životního prostředí rostislav.reha@pirati.cz
Ing. Václav Parchaňský, Ph.D.
Ing. Václav Parchaňský, Ph.D. zastupitel, předseda komise životního prostředí, člen komise pro otevřenou radnici a MA21, člen komise dopravy vaclav.parchansky@pirati.cz
Mgr. Barbora Vyka
Mgr. Barbora Vyka zastupitelka, členka finančního výboru, členka komise školství, sportu a volnočasových aktivit, členka komise kulturní barbora.vyka@pirati.cz

Výbory a komise

Mgr. Barbora Vyka
Mgr. Barbora Vyka členka finančního výboru, členka komise školství, sportu a volnočasových aktivit, členka komise kulturní (zastupitelka) barbora.vyka@pirati.cz
Martin Kučera
Martin Kučera člen finančního výboru, člen kontrolního výboru martin.kucera@pirati.cz
Ing. David Witosz
Ing. David Witosz člen povodňové komise (radní) david.witosz@pirati.cz
Bc. Ing. Bc. Miroslav Raška
Bc. Ing. Bc. Miroslav Raška člen komise školství, sportu a volnočasových aktivit miroslav.raska@pirati.cz
Ing. Rostislav Řeha
Ing. Rostislav Řeha předseda komise pro otevřenou radnici a MA21, člen komise životního prostředí (člen rady) +420 722 266 448 rostislav.reha@pirati.cz
Ing. Václav Parchaňský, Ph.D.
Ing. Václav Parchaňský, Ph.D. předseda komise životního prostředí, člen komise pro otevřenou radnici a MA21, člen komise dopravy (zastupitel) vaclav.parchansky@pirati.cz
Břetislav Hanzel
Břetislav Hanzel člen komise dopravy
Karolína Hřivnáč Rycková
Karolína Hřivnáč Rycková členka komise kulturní
Ing. arch. Petr Svoboda
Ing. arch. Petr Svoboda člen komise investiční a strategického rozvoje
Jakub Šusta
Jakub Šusta člen komise investiční a strategického rozvoje
Ing. Mgr. Kristýna Slaná
Ing. Mgr. Kristýna Slaná členka komise sociální
Mgr. Pavel Brynda
Mgr. Pavel Brynda člen komise bytové

Odkazy

Sociální sítě

Komunální volby 2022

Komunální volby 2018