Ing. arch. Petr Svoboda

Moravská Ostrava a Přívoz

  • Komise: člen komise investiční a strategického rozvoje