Lidé

Předsednictvo místního sdružení

Jakub Vontroba
Jakub Vontroba předseda místního sdružení Ostravsko jakub.vontroba@pirati.cz
Gabriela Macečková
Gabriela Macečková 1. místopředsedkyně místního sdružení Ostravsko gabriela.maceckova@pirati.cz
Bc. Pavlína Polášková
Bc. Pavlína Polášková 2. místopředsedkyně místního sdružení Ostravsko pavlina.polaskova@pirati.cz
Bc. Daniel Pawlas
Bc. Daniel Pawlas 3. místopředseda místního sdružení Ostravsko daniel.pawlas@pirati.cz
Adam Piechowicz
Adam Piechowicz 4. místopředseda místního sdružení Ostravsko adam.piechowicz@pirati.cz