Jakub Vontroba

Jakub Vontroba pochází z Českého Těšína. Po absolvování Obchodní akademie Český Těšín zamířil do Ostravy, kde vystudoval obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

Nad rámec studia Jakub participoval na několika grantových projektech a strávil semestr na zahraniční univerzitě. Jakub rovněž prošel několika odbornými stážemi v různých firmách, včetně tříměsíční stáže v zahraničí. Brigádně pracoval mj. jako listonoš na České poště.

Po dokončení navazujícího magisterského studia Jakub zůstal na univerzitě a ve studiu ekonomie pokračuje dále. Více než rok zastával pozici zástupce šéfredaktorky ve fakultním magazínu Sokolská33.

Jakuba zajímá politika a sport. Rád si zahraje fotbal nebo florbal, sleduje hokej, podniká výlety a rád poznává nové země. Mezi jeho další záliby patří filmy, seriály, procházky a četba.

Zastávané funkce

Jih

  • Komise: člen sportovní komise
Navrhni úpravu