Martin Kučera

(* 14. května 1971)

Martin Kučera vystudoval matematickou analýzu na Univerzitě Palackého v Olomouci, v průběhu studia ho však natolik uchvátily hry na hrdiny (Dračí doupě aj.) a moderní stolní hry, že se volnočasová zábava rozrostla v práci při studiu a posléze na plný úvazek. Nyní již více než 15 let řídí nakladatelství ALTAR, které tyto hry vydává.

Dlouhá léta prohlašoval, že na aktivní účast v politice nemá žaludek. Čas však plynul a poměry v české politice se stále zhoršovaly (na všech úrovních, od celostátní přes krajskou až po komunální). Bylo stále jasnější, že na ty, kdož na politiku žaludek mají a zároveň chtějí opravdu zastupovat zájmy občanů, lze čekat dlouho a marně. A že změnu si musíme zasloužit tím, že také přiložíme ruku k dílu. Proto se Martin v květnu 2010 dal k Pirátům, jejichž vize jsou jeho vidění světa nejblíže (ač by se mohlo zdát, že jeho zaměstnání ho postaví na opačnou stranu barikády). Kromě problematiky internetu a legislativy související s tvůrčí činností (která ma dopady i v řadě dalších důležitých oblastech jako je školství či zdravotnictví) by rád věnoval pozornost i těm krokům veřejné správy, které ovlivňují každodenní život rodin s dětmi. V místech, kde bydlí a pracuje, tedy především nápravě katastrofálního stavu životního prostředí.

Jeho práce stále zůstává i jeho koníčkem. Z těch dalších (které ovšem do jisté míry musely ustoupit rodině, práci a Pirátům) lze jmenovat sci-fi a fantasy literární i filmovou, počítače, hlavolamy a rybaření.

Zastávané funkce

Moravská Ostrava a Přívoz

  • Výbory:
    • člen finančního výboru
    • člen kontrolního výboru