Bc. Ing. Bc. Miroslav Raška

procesní inženýr

Narodil jsem se v roce 1988 v Ostravě. Vystudoval jsem obor chemie, technologie a vlastnosti materiálů na VUT v Brně, chemické inženýrství na VŠB v Ostravě a podnikovou ekonomiku a management na SLU v Karviné. Od roku 2014 pracuji ve společnosti BorsodChem MCHZ. Zastávám pozici procesního inženýra. Volný čas rád trávím na cestách s rodinou, touláním po horách, lezením a brazilským jiu-jitsu.

Miroslav Raška

Pirátská strana


Lidé

Ing. Petr Kopečný
Ing. Petr Kopečný člen komise pro dopravu, parkovací systémy (Jih), člen komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém (magistrát)
Ing. Jiří Rajnoch
Ing. Jiří Rajnoch zastupitel, člen kontrolního výboru, člen komise pro rozvoj udržitelné mobility
Ing. arch. Petr Svoboda
Ing. arch. Petr Svoboda člen komise investiční a strategického rozvoje
Poznejte celý náš tým