Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.

Urbánní geograf

(*10. ledna 1990)

Alex Nováček působí na Ostravské univerzitě, konkrétně na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje její Přírodovědecké fakulty. Odborně se zaměřuje na rozvoj měst a strategické plánování, dílčími subtématy, kterým se Alex věnuje je pak kvalita života ve městech, regenerace městských center, rozvoj maloobchodu a služeb a udržitelná doprava ve městech.

V letech 2014/15 absolvoval téměř rok dlouhý studijní pobyt v německém Bonnu na Friedrich-Wilhelms-Universität. Po návratu z Německa se Alex vrátil do rodné Ostravy a v posledních letech byl spoluautorem řady studií o Ostravě (např. Potřeby ostravských rodin) či koncepcí a strategických plánů (fajnOVA CENTRUM, Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy #2030).

Zastávané funkce

Magistrát

  • Komise: člen komise pro strategický rozvoj a energetiku
Alexandr Nováček

Lidé

Jakub Vontroba
Jakub Vontroba předseda místního sdružení Ostravsko, člen sportovní komise, místopředseda krajského sdružení Moravskoslezského kraje
Poznejte celý náš tým