• Rodina: manželka a dvě děti.
  • Povolání: advokát, vysokoškolský pedagog na VŠB - TUO (aktuálně od 10/2021 přerušeno).
  • Další funkce: předseda DR OZO Ostrava s.r.o., člen Právní komise MMO.
  • Předchozí politické působení: člen Strany zelených, předseda MO Strany Zelených Ostrava, nyní nestraník.
  • Předchozí politické angažmá: dvě volební období zastupitel města Vratimov za Stranu zelených. Po přestěhování do Ostravy jsem se funkce v průběhu sám vzdal a přenechal tuto kolegovi, který v místě bydlel dál.
  • Zájmy: Horolezectví, skialpinismus a lyžování, kultura, ochrana krajiny a životního prostředí.
  • Ocenění v rámci profese: Právník roku 2015 za Pro bono.
  • Na koho bych rád v politice odkazoval: Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc., ministr životního prostředí za OF.

Zastávané funkce

Magistrát

  • Dozorčí rady: člen dozorčí rady DPO