Ing. Tomáš Lovás

specialista zabezpečovací techniky na železnici

V roce 2022 jsem se rozhodl kandidovat do komunálu - MO Slezská Ostrava.

Přiznám se, že nevím, na kolik jsou mé osobě blízké hodnoty použitelné v komunální politice MO. Má představa je, že by se mělo dělat to co je dle mého názoru správné, přínosné pro lidi v dané MO (a o ideologickou rovinu v komunálkách zrovna nejde). Nemám nějaké představy o tom, že by tato činnost byla nějak oceňována spoluobčany, ostatně v této věci mám zkušenosti ze svého předsednictví Výboru SVJ v panelovém domě, kde bydlím.

Jsem vystudovaný technolog oboru Železničná doprava Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinské univerzitě v Žilině. Profesně jsem se zabýval především železniční nákladní dopravou a informačními systémy v nich, nyní se více věnuji zabezpečovací technice na železnici. Zda je to dobrým předpokladem pro komunální politiku, to nechám posoudit čtenáře :)

Rád bych svou kandidátskou řeč zakončil upřímným přáním pomoci jednak Pirátům, tak i MO ve kterém žiju. Doufám, že mi bude ze strany členské základny projevena důvěra. Nevím, jaké jsou šance na mé zvolení a na rovinu - není to pro mě podstatné. Budu dál pokračovat v tom co dělám - být iniciativní, přinášet nové nápady, nová řešení.