Doprava a běžná údržba obvodu

Na kole bez bariér - Zaparkuji chytře pomocí senzorů - Chceme četnější spoje MHD na Jihu - Dopravní uzly nemají být zamotané - Koordinace stavebních prací

Na kole bez bariér

Městská cyklistika je žhavým tématem posledních let. Jih je velký a cyklostezky stále nedostačují. Chceme řešit s městem a Městským ateliérem prostorového plánování investice tak, aby cyklotrasy měly smysl, vedly správným směrem, navazovaly a aby cestování do centra, Poruby či na Slezskou Ostravu patřilo k bezpečnému způsobu dopravy. Budeme preferovat samostatnou infrastrukturu pro kola. Zasadíme se o vybudování pěší a cyklistické lávky přes řeku Ostravici v místě vyvěrání solanky a vytvoříme další propojení s již stávající páteřní cyklostezkou na druhé straně břehu řeky. Zároveň budeme hledat cesty, jak tímto způsobem dopravy lépe propojit Jih a Slezskou Ostravu. Místo častého sesedání z kola upřednostňujeme rychlou a efektivní cestu k cíli.

Chceme v obvodu větší podporu sdílených kol. Budeme věnovat větší péči o stanoviště, zasadíme se o lepší návaznost na MHD a další návazné kroky.

Zaparkuji chytře pomocí senzorů

Vytvoříme mobilní aplikaci, která vás jednoduchým způsobem dovede na volné parkovací místo. Nebudete muset minuty projíždět sídlištěm a hledat volnou parkovací plochu. Sběrem a vyhodnocením dat zjistíme, které místo je pro tento pilotní projekt nejvhodnější a poté jej rozšíříme i do dalších lokalit. Data nám také mohou pomoci s dalšími úpravami parkování podle chování provozovatelů aut.

Chceme četnější spoje MHD na Jihu

Budeme partnerem dopravního podniku a ohlídáme změny jízdního řádu, aby se myslelo na potřeby našeho obvodu. Chceme pracovat na dopravní obslužnosti Jihu tak, aby už nenastaly situace jako bylo omezení linek tramvají č. 7, 17, 3 nebo 11. Chceme také zvýšit četnost některých spojů, např. linky 78. Podporujeme navýšení bezbariérové dopravy. Máme zde totiž mnoho seniorů, rodičů s malými dětmi a osoby s omezenou pohyblivostí. Samozřejmostí je podpora klimatizovaných tramvají. Cestování z obvodu po Ostravě MHD musí být maximálně pohodlné a rychlé.

Dopravní uzly nemají být zamotané

Naším dlouhodobým cílem je propojení ulice Moravské. Objíždění kolem pneuservisu patří k nejbizarnějším situacím v obvodu. Také chceme dotáhnout do zdárného konce rekonstrukci ulice Podhájí, která je nutnou spojnicí mezi Bělským lesem a Dubinou. Odstraníme plot u Penny marketu na Dubině a najdeme dopravní řešení, které situaci v dané lokalitě zlepší a umožní bezpečný pohyb chodců i cyklistů. Rovněž budeme s dalšími aktéry řešit kolabující dopravní situaci při akcích odehrávajících se na Městském stadionu Ostrava či v Ostravar aréně. Zvýšíme bezpečnost přechodů pro chodce.

Koordinace stavebních prací

Pečlivým plánováním a koordinací se správci inženýrských sítí zajistíme, aby se nestalo, že opravíme chodník a za dva měsíce jej bude nutné rozkopat kvůli plánované opravě potrubí nebo jiné sítě. Dostaneme síťaře k jednomu stolu!

Pirátský program pro Jih 2022