Životní prostředí

Chceme na Jihu volně dýchat - Halda Hrabůvka jako místo pro relaxaci - Šetrný přístup k městské zeleni

Chceme na Jihu volně dýchat

Průmyslová zóna v Hrabové možná nabízí pracovní místa, zároveň se zde však nacházejí podniky, které generují svou výrobou zápach. Budeme tlačit na magistrát a kraj, aby se danou věcí zabýval a zároveň budeme ve Sněmovně přes naše zástupce řešit legislativní změny a metodiky, které umožní zápach postihovat. U nově vznikajících zón budeme chtít jednat s majiteli či potenciálními kupci o tom, aby zde stály primárně sklady a administrativa, nikoliv výroba, která by hrozila zápachem. Zároveň chceme intenzivně řešit např. dopravní napojení MHD, cyklostezkami i autem.

Halda Hrabůvka jako místo pro relaxaci

Vyzdvihneme uhlím potlačenou důlní vodu, kterou dnes bezúčelně vyléváme do řeky Ostravice. Voda má celoroční teplotu 26 stupňů Celsia a dá se využití například k vybudování rekreačních venkovních lázní či arboreta, vytápění nebo zimní údržbě, a to díky vysoké slanosti vody. Dokázali bychom si představit takové lázně na Haldě Hrabůvka.

Chceme vstoupit do jednání s majiteli pozemků a s dalšími aktéry a využít toto naše podzemní ostravské moře pro dobrou věc.

Šetrný přístup k městské zeleni

Vždy budeme hledat cesty, jak se lépe starat o naši zeleň. Prioritou je pro nás obecně rozvoj organizace Technické služby, kam je potřeba více investovat peníze a shánět odborníky, aby se tato organizace zvládla starat o co nejvíce míst v obvodu a zastala mnoho odborných činností. Např. i o zeleň, kdy kosení a zálivky patří mezi často diskutovaná témata. Podporujeme vznik komunitních kompostérů, květinových louček, důkladnější pasportizaci zeleně, budeme klást důraz na zadržování vody. Sucho je a bude stále problém. Zasadíme se také o šetrné sečení trávy s ohledem na hmyz a včelstvo ve městě.

Budeme podporovat podrobnější dozor dendrologů na stav stromů.

Budeme podporovat osazení alejí a květinových záhonů, tam kde to bude možné. Budeme dostávat inženýrské sítě mimo zelené plochy, abychom při jejich rekonstrukci nezasahovali do zeleně.

Pirátský program pro Jih 2022