Podnikání

Změníme charakter Slezského rynku a budeme pořádat akce, které podpoří místní podnikatele.

Budeme realizovat plán pronájmů nebytových prostor dle lokality a potřebnosti, předem stanovovat pravidelně kritéria výběru, více propagovat prostory k pronájmu, nejen na úřední desce.

Místní podnikatele se budou moci zaregistrovat na speciálním webu s možností oborového třídění, vyhledáváním a hodnocením zákazníků, který bude aktivně propagován. Podpoříme tak z iniciativy obvodu možnosti prezentace lokálních obchodníků.

Podpoříme místní podnikatele a obchodníky různými akcemi a také při tvorbě produktů a služeb, které budou kvalitní alternativou k těm, nabízených nadnárodními řetězci. Občanům tím dáme příležitost projevit svůj lokální patriotismus při rozhodování, kde nakoupit.

Našim cílem je propojit podnikatele se zákazníky i na jiné bázi než jen na té komerční, prostě vzájemná podpora mezi sousedy dokáže udělat divy nejen v popularitě místního podnikání, ale následně i při lokální zaměstnanosti a tedy povede ke spokojenosti všech.

Podporu podnikání chceme realizovat také formou vzdělávacích seminářů ohledně marketingu, daní a dalších oblastí podnikání.

Změníme charakter Slezského rynku a budeme pořádat akce, které podpoří místní podnikatele. Lokální podnikání podpoříme rovněž odběrem dárkových předmětů, např. pro akce vítání občánků nebo významná životní jubilea.

Pirátský program pro Jih 2022