Otevřené město

Komunikace a spolupráce s občany je pro nás prioritou.

Komunikace a spolupráce s občany je pro nás prioritou. Budeme pravidelně a transparentně informovat o tom, co se na Jihu děje např.: o rozsáhlých investicích, velkých prodejích či plánovaných stavbách. Chceme být s občany partnery. Váš názor nás zajímá. 

Všechny významné investice budeme veřejně projednávat s obyvateli. Vaše návrhy a názory jsou důležité a při realizaci investic budou zohledňovány. 

Budeme pokračovat v elektronizaci úřadu. Všechny poplatky, u kterých to bude možné, umožníme, aby šly provádět online. Budeme pracovat na využití Portálu občana. Zavedeme rozklikávací rozpočet až na fakturu a sjednotíme informace v účetnictví, aby nám nebyl každoročně vyčítán nesoulad v auditních zprávách.

Tam, kde to bude možné, budeme preferovat digitální stavební deník, do kterého budou moci nahlížet občané. Budeme transparentní ve všech krocích, které provádíme.

Uděláme interaktivní mapu s přehledem plánovaných investic, kde budou dostupné i jejich dokumentace. Vytvoříme také mapu, kde naleznete, kdo za jaký chodník či trávník při celoroční údržbě odpovídá, včetně rychlého kontaktu na odpovědnou osobu. Zpřístupníme nejrůznější data, jako jsou například databáze majetku a jejího stavu veřejnosti.

Připojíme se k Místní Agendě 21, což je nástroj pro strategické plánování a pro zapojování obyvatel. Budeme skrze MA21 společně s občany podporovat udržitelný rozvoj obvodu. Participativní rozpočet zapracujeme do strategického plánování tak, aby se stal součástí rozvoje obvodu.

Budeme podporovat dobré sousedské vztahy a komunitní život na sídlištích pořádáním akcí ve vnitroblocích. Pomůžeme vám uspořádat vlastní akce; pomůžeme radou, pokud to bude možné, tak zapůjčením mobiliáře i propagací.

Budeme pokračovat v dotační podpoře obyvatel na vybudování předzahrádek na obecních pozemcích.

Přesuneme Vánoce i k vám na sídliště, abychom posilovali sousedskou pospolitost a vytvořili prostor pro vánoční aktivity obyvatel a škol. 

Uděláme společně s občany plán na revitalizaci celých sídlištích bloků v jednotlivých částech našeho obvodu. Zabývat se budeme městským mobiliářem, jako jsou lavičky koše, ale i zelení, chodníky či parkováním. Nezapomeneme ani na dětská hřiště a místa ke sportu. Chceme jasné a dlouhodobé plánování.

Radnice nemusí být místo, kam občané chodí jen něco vyřizovat. Budeme podporovat poradenskou činnost radnice v nejrůznějších životních situacích. Nejste na vše sami. Využijeme také naplno zastupitelský sál na radnici. I pro vás tato vybavená místnost může sloužit. Vítáme vaše nejrůznější přednášky, školení či workshopy pro veřejnost.

Budeme podporovat lokální firmy pořádáním školení, jak na veřejné zakázky. Chceme zvýšit počet lokálních firem pracující s obvodem. Ukážeme vám jak na to!

Pirátský program pro Jih 2022