Právní otázky

Uskutečníme sérii přednášek na různá témata, která pomohou lidem zorientovat se v jednání s úřady a v otázkách ekonomických a právních. S městem budeme chtít vyjednat přísnější obecně závaznou vyhlášku proti hazardu.

Právo pro lidi

Uskutečníme sérii přednášek pro občany, které je proškolí v nezbytném minimu právní a ekonomické gramotnosti. Účastníci se taky naučí, jak lépe a efektivněji komunikovat s úřady. Přednášky pro seniory budou vedeny tak, aby jim pomohly se zorientovat v dnešním světě.
Novelizace vyhlášky o hazardu

Cílem novelizace je aktualizace stávající Obecně závazné vyhlášky č. 8/2015 dle platných právních předpisů a rozšíření působnosti zákazu veškerého hazardu na území celé Ostravy.
Navrhni úpravu