Piráti Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz je naším společným domovem a Piráti se budou snažit o to, aby se nám zde spolu žilo co nejlépe, a to díky pro občany transparentnímu fungování a hospodaření radnice, dostupným a kvalitním službám, efektivní dopravě, atraktivnímu veřejnému prostoru a moderní architektuře, lepšímu životnímu prostředí, kvalitní kultuře, sportovnímu vyžití, propojeným sídlištím s centrem města, udržované zeleni a pocitu bezpečnosti.

Náš tým

Ing. David Witosz
Ing. David Witosz místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, radní města Ostravy david.witosz@pirati.cz
Ing. Rostislav Řeha
Ing. Rostislav Řeha radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, zastupitel města Ostravy, předseda krajského sdružení Moravskoslezského kraje rostislav.reha@pirati.cz
Martin Kučera
Martin Kučera člen finančního výboru, člen kontrolního výboru martin.kucera@pirati.cz
Ing. Kamil Tomáš
Ing. Kamil Tomáš zastupitel, předseda komise pro otevřenou radnici, člen finančního výboru
Mgr. Barbora Vyka
Mgr. Barbora Vyka zastupitelka, členka finančního výboru, členka komise školství, sportu a volnočasových aktivit, členka komise kulturní barbora.vyka@pirati.cz
Mgr. Pavel Brynda
Mgr. Pavel Brynda člen komise bytové
Jakub Dedek
Jakub Dedek zastupitel Moravskoslezského kraje, místopředseda místního sdružení +420 770 113 64 jakub.dedek@pirati.cz
Gabriela Macečková
Gabriela Macečková zastupitelka městského obvodu Ostrava-Jih, místopředsedkyně místního sdružení Ostravsko gabriela.maceckova@pirati.cz
Ing. arch. Jan Moravčík
Ing. arch. Jan Moravčík člen investiční komise
Ing. Mgr. Kristýna Slaná
Ing. Mgr. Kristýna Slaná členka komise sociální
Antonín Sturz
Antonín Sturz člen komise pro obnovu Přívozu
Doc. Mgr. Jiří Surůvka
Doc. Mgr. Jiří Surůvka člen kulturní komise
Ing. arch. Petr Svoboda
Ing. arch. Petr Svoboda člen komise investiční a strategického rozvoje
Kateřina Šuláková
Kateřina Šuláková členka komise pro obnovu Přívozu
Jakub Šusta
Jakub Šusta člen komise investiční a strategického rozvoje
Sdílení je aktem lásky