Petr Bainar je ostravským rodákem, který prožil své dětství na pomezí Moravské Ostravy a Přívozu. Po maturitě na porubském Gymnáziu Olgy Havlové vystudoval biomedicínské inženýrství a bioinformatiku na Vysokém učení technickém v Brně. Poté žil čtyři roky v Londýně, kde pracoval jako softwarový vývojář v oblasti radiační terapie a medicínských zobrazovacích systémů.

V roce 2017 se vrátil spolu s manželkou do rodného města a působil zprvu jako vědecko-výzkumný pracovník v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations na VŠB-TUO. Od února 2019 pak pracuje ve společnosti ABB jako programátor v oblasti průmyslové automatizace.

Mezi jeho koníčky patří fotbal, badminton, cizí jazyky, cestování, veřejná doprava a samozřejmě politika.

Důvodem, proč se aktivně zapojil do komunální politiky, je snaha uplatnit poznatky z jiných měst v ČR i zahraničí a napomoci zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy v Ostravě.

Zastávané funkce

Moravská Ostrava a Přívoz

  • Komise: člen dopravní komise