Soud rozhodl v kauze Ostravica-Textilia, blýská se na happyend. Piráti volají po systémovém řešení ochrany památek

Soud rozhodl v kauze Ostravica-Textilia, blýská se na happyend. Piráti volají po systémovém řešení ochrany památek

Ostrava, 23. března 2019 - Neuvěřitelných 19 let se vleče kauza módního domu Ostravica-Textilia, teď se snad blýská na happyend. Developerská firma Amádeus Real, která koupila budovy i okolní pozemky, prohrála soud o náhradu škody ve výši 1,5 miliardy a Ostravě se tak otevírá cesta k odkoupení budov a jejich proměně. Pro Piráty je to velké zadostiučinění. O záchranu této památky v centru města bojují od začátku svého fungování. Od podepisování petic a demonstrací se teď ale mají šanci posunout ke koncepčnímu řešení, téma přenesli na půdu parlamentu. Pirátský poslanec z Ostravy a dlouholetý bojovník za záchranu Textilie Lukáš Černohorský pracuje na novele památkového zákona.

Právě pohnutý osud módního domu Ostravica-Textilia Lukáše Černohorského motivoval se zabývat zákony, které se vztahují k ochraně památek a kulturního dědictví. V březnu uspořádal seminář k tématu ochrany památek v kontextu nového stavebního zákona, kde Piráti představili svých 5 pilířů nové zákonné úpravy. Nad památkami v Česku se totiž vznáší Damoklův meč v podobě nového stavebního zákona.

„Na stavební povolení si v Česku počkáte často několik let. To je problém, který samozřejmě trápí i Piráty. Snahu udělat přítrž dlouholetým průtahům ve stavebním řízení teď ale vláda použila jako záminku pro výrazný zásah do ochrany památek. To nechceme,”

vysvětluje pirátský poslanec Lukáš Černohorský. Piráti chtějí odmítnout stávající podobu stavebního zákona, Černohorský navíc plánuje předložit také novelu památkového zákona, která staví na pěti pilířích:

Transformace Národního památkového ústavu na úřad s rozhodovací pravomocí - V současnosti má stanovisko Národního památkového ústavu pouze charakter doporučení a úředníci se jím nemusí řídit. Právě to často vede k devastaci památek ve prospěch zájmů developerů. To by se podle návrhu Pirátů mělo změnit. Ústav by se měl změnit na plnohodnotný úřad vydávající závazná stanoviska. Pobočky by měl v krajích i městech s rozšířenou působností, tím by se ulevilo také stávajícím úředníkům v obcích, kteří jsou často přetížení a nejsou odborníky v oblasti památkové péče.

Zapojení spolků do ochrany památek - Stávající zákon o státní památkové péči vůbec s podílem spolků na ochraně architektonického dědictví nepočítá, to je podle Pirátů chyba. Česku to přímo ukládá Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy.

Pravomoc zabezpečit stavbu i bez souhlasu majitele - Chceme dát orgánům památkové péče pravomoc reagovat při neplnění povinnosti vlastníků kulturních památek na stav ohrožení a zajistit nutné zabezpečovací práce.

Povinný výkup chátrajících budov - Musíme lépe určit pravidla pro povinný výkup kulturních památek a regulovat chátrání kulturních památek. Jak? Například formou vyššího zdanění.

Náhrady pro vlastníky památek a podpora - Chceme znovu nastavit nejen povinnosti, ale také práva vlastníků památek a objektů v památkově chráněných územích včetně nároku na určité kompenzace. Považujeme za důležité hledat rovnováhu mezi zájmy státu a vlastníků.

Debatu o budoucnosti památek v kontextu nového stavebního zákona otevřeli 18. března na zcela zaplněném semináři, na němž vystoupili zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj i generální ředitelka Národního památkového ústavu, prezident ČNK ICOMOS nebo místopředseda Klubu za starou Prahu. Po ukončení diskusní části měli účastníci možnost prohlédnout si sérii informačních panelů o minulosti a současnosti některých významných staveb na území České republiky. Materiály si můžete prohlédnout zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.