Jak se jednalo na Jihu?

23. října 2018
Jak se jednalo na Jihu?

Ostrava, 23. října 2018 - Lidé se nás často ptají, jak probíhala povolební jednání – kdo, s kým a co? Mnozí čekají, že budeme vyprávět dramatické příběhy plné nečekaných zvratů, které jsou občas v politice k vidění. Koalici na Jihu nakonec vytvořilo Hnutí ANO 2011 (vítěz voleb), Hnutí Ostravak (druhý nejsilnější subjekt) a ODS (pátý subjekt v zastupitelstvu), z jejího středu pak vzejde nové vedení radnice (poté, co bude schváleno zastupitelstvem). I když Piráti zamířili do opozice, vše probíhalo poklidně. To, že nakonec usedneme do opozičních lavic, je výsledkem mnoha faktorů.

První kolo vyjednávání jsme zahájili hned po volbách. Sešli jsme se s Ostravakem, Hnutím ANO 2011 a ODS. Naším cílem bylo hlavně řešit programové průniky, zaměřili jsme se hlavně na rozvoj a školství. Nemluvili jsme o funkcích a konkrétních gescích, přestože ANO po nás žádalo řešení případných personálních záležitostí, na což jsme nechtěli hned zkraje přistoupit.

Dále jsme se sešli s hnutím LEČO. Chtěli jsme zjistit, zda jsou oblasti, kde se můžeme vzájemně podporovat. Zároveň jsme taky uvedli skutečnosti, které nám vadí.

Druhé kolo jsme zahájili s ANO. Představili jsme naši vizi případné koaliční spolupráce a sdělili, že by pro nás jako koaliční partner přicházel v úvahu Ostravak. Položili jsme na stůl i naše požadavky. Vzhledem k tomu, že náš program je velmi progresivní a klade důraz na efektivitu, rozvoj obvodu a modernost, požadovali jsme uvolněnou pozici místostarosty s gescí strategického rozvoje, školství, kultury a vztahů s veřejností (jeden místostarosta), kam jsme chtěli začlenit také referát participativního rozpočtu a přidat agendu MA21. Z odboru hospodářské správy jsme chtěli vyčlenit oddělení informačních systémů a zařadit jej pod odbor strategického rozvoje pro efektivnější komunikaci a úkolování během realizace části programu týkající se otevřené radnice. Další uvolněnou pozici místostarosty s gescí jsme požadovali investice, případně výstavbu a životní prostředí. Rozvoj obvodu v sobě nese dlouhodobé plánování, participaci lidí a hlavně rozumné a koncepční řešení práce i uvnitř úřadu. I proto jsme nesouhlasili s dalším dělením úřadu na více odborů, protože bylo v plánu udělat z kultury a školství samostatný odbor. Hovořili jsme o tom, že by mohla vzniknout komise pro otevřenou radnici, která by iniciovala změny v rámci transparence.

O stejném obsahu jsme jednali poté i s Ostravakem.

Při jednání s SPD jsme si vzájemně představili programy. Piráti jsou připravení podpořit jakýkoliv smysluplný návrh.

Na posledním jednání s ANO jsme probírali fungování zastupitelstva, rady, výborů, komisí a úřadu.

K zasedání zastupitelstva jsme sdělili, že by bylo vhodné, aby měl zastupitel někde v rámci úřadu přístup na internet a intranet, aby se zasedání streamovalo a natočené video se rozdělilo na jednotlivé body projednávání, a aby výbory mohly případně kontrolovat i jiné materiály, než je běžné (spíš by šlo o jednotlivosti). Dále jsme požadovali všechny materiály ve strojově čitelném formátu. Ve snaze o snížení produkce plastového odpadu nechceme na zasedání zastupitelstva vodu v plastových lahvích, ale sklenice a vodu.

K činnosti Rady jsme sdělili, že zastupitelé mají mít možnost přijít na jednání Rady, když je bude bod zajímat, byť to musí být ze zákona formou pozvání.

Pro komise jsme žádali zastoupení všech stran. Dále jsme žádali, aby byly vytvořeny náplně činností komisí a ty následně odsouhlaseny Radou. Chtěli jsme také změny v jednacím řádu komisí, které by měly vést k větší vzájemné informovanosti komisí, a umožnit společná jednání komisí. Také jsme navrhovali, aby tajemník/zapisovatel komise pomáhal komisi se sháněním dalších dokumentů k projednávaným nebo navrhovaným bodům. Také jsme navrhli zrušit v komisích občerstvení, aby se tam chodilo pracovat a ne jíst. Dále jsme požadovali, aby mohl předseda přijít na Radu projednat věci z komise. Dalším naším návrhem bylo zveřejňování zápisů komisí na webu obvodu.

U úřadu jsme hovořili o snížení vnitřní fyzického papírování a zavedení více elektronické práce, včetně rozšíření elektronických podpisů a časových razítek, a dále o hledání motivace pro zaměstnance a dalších věcech.

Zazněl taky náš požadavek na transparentní a zodpovědný průběh dvou konkurzů na ředitele základních škol v obvodu.

Spoustu věcí, které jsme na posledním jednání navrhli, je podle našeho názoru proveditelných a mnohdy bude záležet jen na ochotě zastupitelů a vládnoucí koalice, nakolik bude chtít hledat cesty k otevřené, efektivní a funkční správě městského obvodu. V současné době vnímáme Jih jako místo, kde panuje neochota otevírat radnici a informovat veřejnost o dění a kde je také stále malý zájem o spoluřešení problémů s vlastními občany. I komunikace mezi těmi, kdo mají správu obvodu na starost, zatím spíš vázla a správa postrádala potřebnou pružnost.

Chceme sehrát – stejně jako ve Sněmovně – roli konstruktivní opozice. Podporovat kvalitní návrhy napříč politickým spektrem, kontrolovat činnost vládnoucí koalice, přispívat našimi vlastními nápady a řešit podněty občanů. Dali jste nám vaši důvěru a my ji nezklameme. Držíme kurz!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.