Jih 2018 - Sport

Naší prioritou je zajištění sportovních činností pro děti a mládež. Jsme přesvědčení, že obvod má podporovat sportovní kluby a spolky s různým zaměřením.

Podpora dětí a mládeže


Podpora dětí a mládeže je zásadním bodem pirátského sportovního programu. Děti a dospívající musejí mít možnosti a podmínky pro to, aby mohli svůj volný čas trávit sportem. Nejprve ale potřebujeme sport na Jihu zmapovat, proto vytvoříme registr sportovních klubů Ostravy-Jih, který bude veřejnosti přístupný pro jednoduché dohledání. Využijí ho například rodiče, kteří hledají kroužky a sportovní aktivity pro své potomky.
Prosazujeme zásadní změnu toho, jak jsou financovány sportovních oddíly a kluby. Chceme rovnoměrnější rozložení podpory ze strany obvodu – například podporu na sportovní vybavení by měly získat kluby, které vykazují zájem dětí i úspěchy v práci s mládeží (tj. účast na soutěžích a vystoupeních, ocenění, případně pokračování mladých sportovců v jiných klubech). Uvedené skutečnosti budeme zohledňovat při poskytování dotací na kulturní a sportovní aktivity, kde je potřeba provést revize. Současný stav financování je nepřijatelný taky z důvodu jednostranného zaměření obvodu na fotbal, protože velká část sportovních aktivit (např. bojové sporty, silové sporty, fitness) zůstává upozaděna.

Renovace hřišť a sportovišť


Rekonstrukce a výstavba nových sportovišť jsou primárně cílena právě na tuto oblast sportu. Bohužel to ale nestačí. Zaměřit se chceme taky na tzv. workoutová hřiště, venkovní cvičiště pro cvičení s vlastní vahou, která jsou otevřená široké veřejnosti. Musíme je adekvátně dovybavit pro skutečně plnohodnotné cvičení, a to i např. pro lidi na vozíku nebo s jiným zdravotním omezením. Stejně tak finančně podpoříme výstavbu bezbariérových přístupů do co největšího počtu sportovišť, hřišť a center volného času. Nutné je také revidovat správu dětských hřišť a zlepšit kvalitu jejich údržby. Často jsou v tristním nebo znečištěném stavu, a proto je nutné zaměřit se zejména na jejich rekonstrukci a udržování v čistotě.

Transparentní financování


Finanční operace s veřejnými penězi musí mít možnost veřejnost jednoduše kontrolovat na webových stránkách městského obvodu, kde se budou poskytovat detailní informace. Současný stav je naprosto nedostatečný a hlavně složitý na pochopení. Budeme zveřejňovat seznam poskytnutých darů a dotací v intencích, v jakých to umožňují právní předpisy. Důsledně se bude také kontrolovat účelnost vynaložení těchto finančních prostředků. Rovněž se zasadíme o co největší možnost svobodného přístupu k těmto informacím, v současnosti je tomuto často cíleně zamezováno obstrukcemi a různými kličkami ze strany současného vedení obvodu.

Pirátský program pro Jih