Jih 2018 - Sociální problematika seniorů a hendikepovaných

Na Jihu žijí lidé s hendikepem, a jak obvod stárne, přibývá i občanů s omezenou pohyblivostí. Potřebám obou skupin se zatím nevěnovala velká pozornost a jejich problémy byly řešeny pouze okrajově. Chceme to změnit a rozšířit Senior express mezi větší skupinu seniorů i mezi hendikepované.

Senior express


Rozšíříme službu Senior express – chceme snížit věkovou hranici seniorů ze 77 na 70 let (po vzoru MHD), zavést službu taky pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P a zvýšit počet jízd ze 4 na 6 za měsíc. Jako společnost bohatneme, prodlužuje se lidský věk a zvyšuje jeho kvalita. K výhodám městského života patří i dobrý přístup k veřejné dopravě, který se ale netýká všech seniorů a všech držitelů průkazu ZTP (zvlášť těžké postižení) a ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem). Služba zmenší jejich závislost na lidech z okolí, umožní jim vést aktivnější život a pohybovat se po městě i za nepříznivého počasí. Větší mobilita, možnost pěstovat bohatší sociální kontakty a vyřídit si své záležitosti sám se pozitivně promítnou do psychické stability a pohody klientů.

Stárnutí obyvatelstva


I když si to možná nechceme přiznat, náš obvod pomalu stárne. Proto podporujeme výstavbu Domů s pečovatelskou službou. Našim cílem je ulehčit život v domácím prostředí většímu množství seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří kvůli svému věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby, ale nevyžadují komplexní péči. Chceme jim umožnit vést samostatný život ve vhodných podmínkách. V současné době máme v našem obvodu dva Domy s pečovatelskou službou, z nichž jeden má jen 8 bezbariérových bytů. To nám přijde na více jak stotisícový obvod jako dosti nízké číslo.

Bezbariérovost


Lepší přístup pro všechny! I dva malé schody mohou být pro lidi obrovský problém a některé bariéry jim úplně zamezí ve vstupu do budovy. Netýká se to jen vozíčkářů, ale taky maminek s kočárkem, seniorů, zrakově postižených i lidí po úrazech. Nemusí jít přitom o úraz závažný a dlouhodobý, v podobné situaci se může ocitnout i jinak pohyblivý člověk se zlomenou nohou. Proto chceme všem tyto situace usnadnit a v našem obvodu budeme prosazovat co nejvíce bezbariérových přístupů a míst. Mimo ulehčení mobility to také povede k samostatnosti a k tolik potřebné integraci znevýhodněných osob.

Práce s neziskovými organizacemi


Budeme vyhledávat dobrovolnické neziskové organizace a podporovat je v jejich činnosti, ať už se jedná o práci s nemocnými, seniory, hendikepovanými nebo sociálně slabými. Jejich práci nasměrujeme do městského obvodu formou spolupráce nebo podporou dotačními tituly, zapojováním do aktivit, propagací nebo zapojením zastupitelů nebo úředníků do jejich akcí. Tyto organizace vnímáme jako potřebnou součást života obvodu, proto si zaslouží naši podporu.

Pirátský program pro Jih

Sdílení je aktem lásky