Jih 2018 - Rozvoj obvodu a veřejný prostor

Všechna města, městské části nebo obvody by měly vědět, čeho chtějí dosáhnout během příštích 5, 10 nebo 30 let. I místo, kde žijeme, potřebuje vize a plány svého rozvoje. Neobejdeme se bez kvalitního urbanismu, nemůžeme přehlížet potřeby lidí a životního prostředí.

Sjednocení místních částí


Chceme lépe propojit místní části, například podporou a následným zavedením sdílených kol a koloběžek. Ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava chceme výhledově zefektivnit přepravu mezi jednotlivými částmi obvodu, samozřejmě s vazbou na celé město.

Územní rozvoj obvodu


Zrevidujeme územní plán a nastavíme stavební regulativy tak, aby každá výstavba měla vazbu na občanskou vybavenost (školy, obchody, zdravotnictví) a infrastrukturu. Chceme jednat s developery a hledat takové cesty, aby plánovaná výstavba byla plně funkční a obvodu ve výsledku neškodila. Zavedeme Místní agendu 21, akční plán pro udržitelný rozvoj obvodu. Zlepšíme tak kvalitu veřejné správy i strategické řízení obvodu, zapojíme veřejnost do řešení lokálních problémů a podpoříme pocit sounáležitosti s obvodem. Stavební zásahy do veřejných prostranství budou předem konzultovány s občany. Lidé budou moci také např. formou pocitových map pomáhat určovat jejich funkčnost a budou prováděna sociologická šetření. Otevřená data budou nabízena studentům a zájemcům, aby je využili pro své návrhy práce s prostorem. Budeme podporovat umělecké aktivity ve veřejném prostoru, které se následně stanou součástí svébytné kultury městského obvodu. Vytvoříme strategický plán, který zaručí konzistentní a promyšlený rozvoj obvodu s důrazem na komfort, potřeby a přání člověka a jeho okolí.

Prostor pro lidi


Kde to půjde, tam odstraníme bariéry bránící lidem v pohybu. Zohledníme zvlášť mobilitu vozíčkářů a dalších hendikepovaných lidí, a to i nad rámec právních předpisů všude, kde to jen bude možné.

Architektonické soutěže


Na významné plochy a objekty budeme vyhlašovat veřejné architektonické soutěže, postupovat chceme tak, aby autor vítězného návrhu byl zároveň i zhotovitelem. Návrhy budeme veřejně prezentovat a diskutovat o nich s občany.

Zeleň


Zelené plochy chceme upravovat tak, aby zeleň pomáhala městu dýchat, nebyla nákladná na údržbu a do městského prostoru zapadala. Všechnu výsadbu budeme samozřejmě plánovat s ohledem na životní prostředí

Pirátský program pro Jih

Sdílení je aktem lásky