Jih 2018 - Kultura

Kultura na Jihu potřebuje vzpruhu. Musíme více spolupracovat se spolky a neziskovými organizacemi, podporovat místní umělce a pomáhat kultuře tzv. odspodu. Organizace akcí má klást důraz na jedinečnost místní kultury, proto chceme více zapojit studenty a kreativní obyvatele Jihu.

Struktura kultury


Provedeme revizi kultury na Jihu. S pomocí odborníků zmapujeme, co v našem obvodu chybí a kde jsou případné nedostatky. Výsledky analýzy srovnáme to se situací jiných měst a využijeme jejich zkušeností, abychom vyšli vstříc lidem napříč společností a uspokojili poptávku po různých oblastech a náročnosti kultury.

Vlastní akce


Proměníme strukturu aktivit na Jihu. Akce upravíme tak, aby měly vlastní výraz. Nechceme na akcích každý stánek jiný, ale co nejčistší styl. Budeme reagovat na aktuální poptávku a hlad po kultuře, pro konání akcí budeme také hledat neobvyklá místa.

Spolupráce


Chceme na pořádání akcí spolupracovat s místními spolky, komunitami i jednotlivci, a to jak systémem dotací, tak materiální nebo personální pomocí. Chceme je propojovat se školami i spolu navzájem, být jim nápomocní. Zapojíme školy, ne však jako zřizovatel, který školám něco nařizuje, ale takovým způsobem, aby s organizací akcí mohli pomáhat i studenti, něco se přiučili a posílil se jejich vztah k našemu obvodu. Budeme podporovat drobné živnostníky a podnikatele, protože ti jsou součástí rozvoje a kultury v obcích.

Efektivita organizací


Chceme posunout dramaturgii Kulturních zařízení Ostrava-Jih dále. Dělat více specializovaných filmových večerů nebo minifestivalů, připojovat se do projektů. Zefektivníme financování, např. vytvářením rezerv nebo jasnější přerozdělování.

Propagace


Budeme chtít, aby se vizualizace a propagace akcí a činností v obvodu zjemnila, hlavně při vytváření propagačních materiálů. Propagační materiály a darovací předměty budeme nakupovat od místních živnostníků. Informační centrum a galerie
Chceme dokončit vybudování plánovaného informačního centra, buďto jako pobočku Ostravského informačního servisu, nebo vlastní. Přestože se v obvodu nachází několik galerií, obvod svou vlastní galerii nemá. Budeme proto hledat vhodný prostor, ať už ve vlastnictví obvodu nebo k pronájmu, v ideálním případě takový, který kde by mohla galerie fungovat spolu s informačním centrem.

Začátky v kultuře


Budeme podporovat mladé umělce – kapely, divadelní spolky, taneční skupiny. Kromě finanční injekce a způsobů uvedených výše jim pomůžeme najít prostory pro zkoušení (garáže, školy atd.), které pro ně budou finančně únosné. Umožníme jim získat zkušenosti na akcích pořádaných městským obvodem a budeme je doporučovat i dalším městským obvodům a městům. Zřídíme databázi umělců z Ostravy a okolí a budeme ji udržovat.

Pirátský program pro Jih