Jih 2018 - Doprava

Podporujeme udržitelnou mobilitu a alternativní zdroje, jejichž využívání budeme koordinovat s celým městem. Podporujeme budování cyklostezek pro lepší dojíždění do práce i ježdění na kole ve volném čase. Zasadíme se o rozvoj bikesharingu. Problematiku parkování budeme řešit stavbou parkovacích domů a změnou parkovacích dispozic všude tam, kde to bude možné.

Parkování


Zasadíme se o to, aby byla nová parkovací místa co nejvíce efektivní. Současná místa budeme časem rekonstruovat tak, aby parkování na nich bylo efektivnější. Kde to bude možné, zavedeme šikmé stání místo podélného. Parkovací plochy není možné budovat plošně a všude. Budeme hledat místa pro výstavbu parkovacích domů, které budou mít kromě parkovací funkce i další přidanou hodnotu (např. střešní terasa pro nájemce parkovacích stání atd.) Prosadíme parkovací senzory, které budou online monitorovat volná místa k parkování. O nich pak bude řidiče informovat aplikace v chytrém telefonu. Chceme budovat skutečné cyklostezky, ne jen malovat pruhy na cestě. Bezpečné cyklostezky jsou pro nás důležité.

Cestování MHD


Ve spolupráci s Dopravním podnikem zpříjemníme cestování. Budeme pomáhat s údržbou zastávek i s jejich opravami. Vyměníme nevyhovující autobusové zastávky za nové, vybrané architekty.

Udržitelná mobilita


Dlouhodobým cílem dopravy v městském obvodu Ostrava - Jih je zvýšit podíl veřejné, cyklistické a pěší dopravy na přepravě. V koordinaci s Magistrátem zajistíme výstavbu cyklostezek, a to jak pro rekreační užívání, tak i dopravní obslužnost, aby lidé mohli za prací dojíždět na kole. Opravy chodníků budeme koordinovat s plánovanou výstavbou cyklostezek všude, kde to bude možné. Zasadíme se o vybudování stanic pro bikesharing a s občany v předstihu prodiskutujeme, kde by se stanice měly nacházet. Vedle jízdních kol by měly být k zapůjčení koloběžky nebo elektrokola, které umožní přepravu i lidem se sníženou pohyblivostí. Podporujeme smysluplnou elektrifikaci dopravy. Budeme podporovat Magistrát města a Dopravní podnik v zavádění elektrobusů a trolejbusů tam, kde to bude mít ekonomický a ekologický smysl.

Pirátský program pro Jih

Sdílení je aktem lásky