Jih 2018 - Bydlení a bezpečnost

Stát městům v sociální oblasti zatím stále moc nepomáhá. To málo, co existuje, však hodláme maximálně využít, podporujeme např. koncept „housing first“.

Bydlení


Bydlení je lidské právo, je jedním ze základních předpokladů pro stabilní fungování rodin i jednotlivce. Zákon o sociálním bydlení chybí už od doby, kdy zmizela pravidla pro regulaci nájmů. Budeme apelovat na vládní činitele, aby tuto problematiku řešili.
Prosazujeme dostupné obecní bydlení v režii samospráv místo vyplácení dávek v hmotné nouzi, které jdou do kapes majitelům ubytoven pochybné kvality. Řídíme se principem „housing first“. Podporujeme výstavbu obecního nájemního bydlení, také s možnosti družstevního bydlení. Při tvorbě územních plánů upřednostňujeme dostupnost bydlení pro místní obyvatele. Chceme využít prázdné objekty k bydlení.

Naše budoucnost


Chceme chránit práva dítěte, jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, jeho oprávněné zájmy, včetně ochrany bydlení. Budeme proto podporovat kulturní a sociální programy, které k tomu směřují.

Doplatky na bydlení


Nesouhlasíme se snížením doplatku na bydlení. S doplatky na bydlení by se mělo nakládat opatrně. Příspěvek na bydlení by měl hledět na obvyklou výši nájmu. Doplatek na bydlení by měl být vázán na bydlení, ne na ubytovací zařízení.

Státní podpora rodin s dětmi do jedné plošné dávky


Oblast pomoci v hmotné nouzi, která je od roku 2012 poněkud nepřehledně rozdělená mezi úřady práce a pověřené obecní úřady, je systémově roztříštěná. Z praxe vyplývá, že rozdělení výkonu sociální práce mezi sociální pracovníky obecních úřadů a úřadů práce přináší nežádoucí duplicitu, současně je na obou stranách zřetelný nedostatek sociálních pracovníků. Administrativa různých slev na dani a dávek je zbytečně přebujelá a zatěžuje úřady i žadatele. Současný systém paradoxně poskytuje větší podporu bohatším rodinám, které díky odpisům ušetří na daních vyšší částku, než jakou stát nyní vyplácí nízkopříjmovým rodinám.

Zodpovědnost


Nechceme přenášet odpovědnost na neziskové organizace skrze poskytování dotací, ale přenést tuto zodpovědnost na obvod, pokud to bude možné.

Pirátský program pro Jih

Sdílení je aktem lásky