Vzdělání a volný čas

Budeme vytvářet podmínky pro rozvoj naší Základní školy Generála Janka a rozvoj jeslí a mateřských školek v našem obvodu - podpoříme otevření sportovišť pro potřeby občanů , výstavbu skateparku, bikrosové dráhy či větší nabídku sportovních aktivit pro děti i seniory Součástí našeho programu je i podpora rozmanité kulturní nabídky široké škály forem umění.

Kvalitní vzdělávání je jednou z nejdůležitějších věcí v životě člověka, a proto budeme vytvářet podmínky pro rozvoj naší Základní školy Generála Janka, aby odpovídala vzdělávání pro 21. století. Zásadní je také co se týče školství spolupráce s městem a jinými obvody.

Nezapomínáme také na rozvoj jeslí a mateřských školek v našem obvodu takovým způsobem, aby byly dostatečně vybaveny a disponovaly dostatkem míst pro děti a pomohly tak rodičům skloubit rodinný a pracovní život.

Důležitý je pro nás rozvoj sportovních aktivit občanů všech věkových kategorií. Proto podpoříme otevření sportovišť u Základní školy Generála Janka pro potřeby občanů po skončení vzdělávacího procesu, výstavbu skateparku, bikrosové dráhy či větší a dostupnou nabídku sportovních aktivit jak pro děti, tak pro seniory.

Součástí našeho programu je i podpora rozmanité kulturní nabídky široké škály forem umění.

Budeme podporovat činnost místních spolků a sdružení či tvorbu komunitních míst, jakým je třeba městská zahrada.