Veřejný prostor a investice

koncepčně přistupovat k revitalizaci veřejného prostranství - Opravy chodníků a cest provádět podle potřeb občanů - investovat do rozšíření zeleně - žádná privatizace bytového fondu. Budeme o něj dále pečovat a rozvíjet ho.

Musíme koncepčně přistupovat k revitalizaci veřejného prostranství. Opravy chodníků a cest by měly být prováděny podle potřeb občanů a za dodržení bezbariérové vyhlášky.

Investice chceme směřovat také do rozšíření zeleně, která bude současně s vodními prvky ochlazovat město.

Problém vidíme i ve stávajícím stavu budovy radnice. Proto je nutné provést jeho analýzu a rozhodnout se, zda chceme objekt rekonstruovat, nebo stavět nový. Tento projekt musí být rozhodnut odpovědně, protože bude sloužit na několik dalších desetiletí.

Už žádná privatizace bytového fondu. Budeme o něj dále pečovat a rozvíjet ho.