Transparence, otevřená radnice, ekonomika

je nutné vykonat audit finančních toků, Výběrová řízení, architektonické soutěže, zveřejňování dokumentů musí být samozřejmostí. budeme zlepšovat nejen komunikaci mezi obyvateli a správou obvodu, ale také větší zapojení občanů do činnosti radnice. je příhodné zvážit užívání Mariánského náměstí pro farmářské trhy.

Z důvodu obnovení důvěry v radnici je nutné vykonat audit finančních toků, abychom mohli začít od čistého stolu a dívat se s klidem do budoucna.

Výběrová řízení, architektonické soutěže, zveřejňování dokumentů jsou pro transparentní řízení radnice samozřejmostí.

Občané ví nejlépe, co potřebují. Proto budeme zlepšovat nejen komunikaci mezi obyvateli a správou obvodu, ale také větší zapojení občanů do činnosti radnice.

Považujeme za důležité podporovat rozvoj živností. Tím kromě ekonomiky přispějeme také ke snižování zátěže životního prostředí, protože, co se dělá lokálně nepotřebuje dopravu. Lze například pro místní snížit nájemné v obecních prostorech, poskytnout reklamu v radničním časopise nebo pomoc při získávání vhodných dotací pro drobné podnikatele.

Dále je příhodné zvážit užívání Mariánského náměstí pro farmářské trhy.