Sociální záležitosti a bezpečnost

je nutné provést veřejná projednání se zainteresovanými stranami a dospět ke vhodnému řešení situace v problémových lokalitách. Zavedeme sociálního koordinátora pro občany v tíživých sociálních situacích, který těmto osobám pomůže vyznat se v systému sociálního zabezpečení. Nedopustíme vznik další formy bezdoplatkové zóny.

V určitých lokalitách dochází ke zvýšené kriminalitě, bezpečnost obvodu proto patří mezi ty nejdůležitější problémy, kterým se chceme na radnici věnovat. Řešení vidíme ve větší spolupráci radnice, městské a státní policie a občanů, jež povede ke dlouhotrvajícímu řešení. Je nutné provést veřejná projednání se zainteresovanými stranami a dospět ke vhodnému řešení situace v problémových lokalitách.

Zavedeme sociálního koordinátora pro občany v tíživých sociálních situacích, který těmto osobám pomůže vyznat se v systému sociálního zabezpečení.

Z toho vyplývá rozvíjet v obvodě pro potřeby občanů sociální služby, které mohou zlepšit situaci v problémových lokalitách.

Nedopustíme vznik další formy bezdoplatkové zóny.