Umožníme zdravý a bezpečný pohyb po městě

Podpora pěší a cyklodopravy v rámci obvodu - Podpora rekreačního sportu pro obyvatele

Podpora pěší a cyklodopravy v rámci obvodu

  • Propojíme obvod pěšími zónami a cyklostezkami a napojíme je i na ostatní obvody. Pro podporu spojení s ostatními částmi města postavíme pěší a cyklistickou lávku přes Ostravici. Tímto se obyvatelé Slezské dostanou bezpečně pěšky nebo na kole do středu města, projdou se do Vítkovic, na Jih.
  • Máme vizi spojovat turisticky zajímavá místa od Antošovic přes Heřmanice, Haldu Emu až po Kunčice.
  • Podpoříme sdílená kola, aby došlo k navýšení počtu cyklostojanů.

Podpora rekreačního sportu pro obyvatele

  • Využijme rekultivovaných oblastí, které tu máme jako pozůstatky těžby a přetvořme je na místa pro aktivní odpočinek, v budoucnu by se mohlo jednat například o Haldu Heřmanice.
  • Podpoříme vznik venkovních tělocvičen.
  • Podpoříme vznik dalších hřišť pro děti a mládež.