Ochrana životního prostředí

Zachování zeleně, kde to jen jde! Je potřeba průběžně vysazovat stromy a plánovat desítky let dopředu. Rozšíříme síť odpadkových košů. Podpoříme dokončení dostavby kanalizace na Slezské

Ochrana životního prostředí

  • Podpoříme dokončení dostavby kanalizace na Slezské, a to jak vzhledem k životnímu prostředí, tak pro zlepšení komfortu bydlení, protože se tu historicky potýkáme s nelegálními trativody, nedostatečným vyvážení žump.
  • Rozšíříme síť odpadkových košů - chceme čistější veřejná prostranství, která v některých turisticky oblíbených lokacích na Slezské naprosto chybí.

Zachování zeleně, kde to jen jde!

Spolu se změnou klimatu jsou stromy ve městě čím dál potřebnější, proto je třeba dbát na strategické zachování zelených ploch jak u stávající, tak nově plánované zástavby. Je potřeba průběžně vysazovat stromy a plánovat desítky let dopředu.

  • Průběžná výsadba je koncept, kdy za každý pokácený strom vysadíme nový.
  • Ve starých výsadbách se mají průběžně dosazovat stromy v konceptu nikdy nekončící aleje, kde nové stromy dorůstají až ve chvíli, kdy nemocný či příliš starý strom musí jít k zemi.
  • Zeleň, to nejsou jen stromy, ale také keře a trávníky!!!
  • STOP chemikáliím - lidem ani přírodě neprospívá používání chemie při čištění chodníků.