Třetí pilíř: Město pro život

Nový klimatický plán a bezuhlíková budoucnost pro naše děti - Pohodlné bydlení - Udržitelná doprava - Ochrana životního prostředí

Nový klimatický plán a bezuhlíková budoucnost pro naše děti

Cílem pilíře Město pro život je vytvoření bezpečného a pohodlného životního prostředí. V první řádě plánujeme chránit životní prostředí a plány Ministerstva dopravy udělat z Odry kanál absolutně odmítáme. Městu v tuto chvíli zcela chybí klimatický plán, který chceme připravit, abychom se lépe vypořádali s růstem počtu tropických dní i nedostatkem vody. Nasměrujeme Ostravu k bezuhlíkové budoucnosti. Důležitou součástí města pro život je samozřejmě moderní dopravní infrastruktura a mobilita uzpůsobená pro lidi. Budeme dále modernizovat a zlepšovat služby MHD, pokračovat s rekonstrukcemi zastávek na bezpečné a bezbariérové. Mnohem větší prostor plánujeme dát přirozenému pohybu. Tedy jízdě na kole a chůzi. Bikesharing už v Ostravě máme. Nyní bychom rádi do města dostali i carsharing a zefektivnili tak automobilovou dopravu.

Ochrana životního prostředí

Při revitalizaci veřejného prostoru budeme věnovat pozornost zeleni s cílem ji prioritně zachovat a rozšířit. Budeme dostávat inženýrské sítě mimo zelené plochy, abychom při jejich rekonstrukci nezasahovali do zeleně. Vedle výsadby zeleně budeme umísťovat mlžítka a vodní prvky, abychom ochlazovali město. Dokončíme pasportizaci stromů a plány obnovy parků a jiných zelených ploch ve všech obvodech, včetně městských standardů sekání trávy, údržbu péče o zeleň.

Budeme hledat řešení problematických průmyslových závodů, obtěžujících okolí - například koksovna Přívoz, budeme žádat o změnu integrovaného povolení a vyžadovat modernizaci technologií s cílem redukovat negativní dopady na zdraví obyvatel.

Vyhláškou omezíme používání pyrotechnických výrobků na území Ostravy. Pokusíme se omezit světelný smog, začneme u institucí města a veřejného prostoru. Navrhneme začít pracovat s hlukovými limity, které přispějí k lepšímu zdravotní kondici obyvatel našeho města.

Nápady na splavnění řeky Odry a podobné životní prostředí devastující projekty zcela odmítáme.

Nový klimatický plán

Další důležitou částí města pro život je zeleň. Město a příroda vůči sobě nestojí v protikladu, jak se nám snaží namluvit konzervativci. Naopak. Jejich vzájemný soulad zvyšuje blahobyt obyvatel a kvalitu života ve městech. Proto jsme začali v Ostravě s lučními trávníky, pasportizací stromů a dalšími věcmi, které nám pomohou vytvářet lepší zelený veřejný prostor. Ve strategickém plánu fajnová 2.0 musí mít své místo i klimatický plán, abychom lépe mohli čelit klimatickým změnám a předat budoucí generaci Ostravu v lepším stavu než je dnes.

Součástí našeho klimatického plánu budou nové motivace k většímu využívání Home office. Zaměříme se také na elektromobilitu, protože konec spalovacích motorů se blíží a je třeba vybudovat úplně novou infrastrukturu pro nabíjení automobilů. S nabíjecími stanicemi budeme počítat při regeneraci sídlišť.

Udržitelná doprava

Zasadíme se o lepší dopravní obslužnost všech částí Ostravy. Budeme dále modernizovat a zlepšovat služby MHD, pokračovat s rekonstrukcemi zastávek na bezpečné a bezbariérové. Nezapomeneme na občasné uživatele MHD, aby je tarif ani způsob odbavení nepřesvědčoval, aby příště jeli autem.

Mnohem větší prostor plánujeme dát přirozenému pohybu. Tedy jízdě na kole a chůzi. Přirozený pohyb je cesta k lepšímu fyzickému i duševnímu zdraví nás všech. Při chůzi můžete vést s někým rozhovor, pozorovat ostatní, být pozorován. Chůzi můžete využít pro nákupy nebo pro procházku. Potřebujeme také zlepšit cyklistickou infrastrukturu. Cyklosíť Ostravy zatím není dobrá. Pro Ostravu neplatí, že se můžete dostat v podstatě kamkoli bezpečně, a především stejně rychle jako veřejnou dopravou.

V rámci pěší dopravy se zaměříme na bariéry (fyzické, bezpečnostní) ve veřejném prostoru, které nám zabraňují v příjemné chůzi. Bezbariérovost komunikací je pro nás prioritou - jak pro handicapované, tak pro kočárky. Chodit městem musí být pohodlné. Na bezbariérovost se musí myslet při každé rekonstrukci ulice a to nejen na papíře.

Budeme podporovat roli MAPPA jako cyklokoordinátora ve strategickém plánování a koordinaci cyklistické a jiné aktivní dopravy a osvětě řidičů, cyklistů i chodců. Budeme pokračovat v rozšiřování cyklostezek a smysluplném plánování cyklodopravy, stejně tak v osvětě cyklistů a chodců. Rozšíříme počty stojanů na kola ve veřejném prostoru a pohodlné umístění kol u institucí i dopravních uzlů. Nadále budeme podporovat systém sdílených kol a koloběžek a budeme dál praktikovat zimní údržbu hlavních cyklistických tahů

Samozřejmě, že i nadále počítáme s auty jako dopravními prostředky. Ostrava je ve srovnání s jinými městy stále dobře průjezdná, ale problémy začínají být s parkováním. To proto, že v Ostravě zcela chybí plán statické dopravy, tedy koncepce parkování. Je naší ambici zavést chytré parkování a využívat parkovací místa po celý den v co nejefektivnější podobě a budovat nové pěší zóny, zklidnit dopravu kolem škol a nemocnic. Budeme podporovat stavbu parkovacích domů formou ppp projektů.

Budování parkovišť park and ride apod. s dostupnou návazností na MHD je cestou jak odlehčit dopravu ve frekventovaných částech města. Taková parkoviště budeme budovat a zároveň motivovat řidiče k jejich používání.

Nově chceme v Ostravě vytvořit podmínky pro nastartování služby sdílených aut. Tzv. Carsharing, díky kterému se auto stane dostupné pro všechny obyvatele Ostravy.

V rámci dopravní infrastruktury podpoříme projekty jako Místecká či Severní spoj, které ulehčí automobilové dopravě v intravilánu města.

Pohodlné bydlení

V rámci Koncepce bydlení budeme nadále podporovat sociální bydlení s prvky Housing First a dále rozšiřovat portfolio obecních bytů. Zajištění dostupného nájemního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, čímž umožníme, aby lidé neodcházeli do ústavních služeb z finančních důvodů.

Rozšíříme nabídku obecního bydlení, ať už formou rekonstrukce stávajících nepoužívaných bytů, tak investicemi do novostaveb.

Budeme spolupracovat formou partnerských projektů a pomáhat se smysluplnou zástavbou soukromých investorů.