Druhý pilíř: Lokální ekonomika

Nová městská tržnice jako symbol podpory komunity a lokální ekonomiky - Efektivní nakládání s veřejnými prostředky

Nová městská tržnice jako symbol podpory komunity a lokální ekonomiky

Základem pilíře Lokální ekonomika je pro nás podpora místních podnikatelů a firem. Symbolem této podpory se stane nová městská tržnice, která bude sloužit lokálním dodavatelům. Každá světová metropole má zázemí pro lokální prodejce, které funguje šest dnů v týdnu, vždy zde seženete čerstvé potraviny a často zažíváte příjemný vizuální, ale také chuťový zážitek a to díky lokálním restauratérům a zástupcům streetfoodu. Chceme proto rozšířit současnou nabídku farmářských trhů, které se vyskytují spíše formou pop-upu, jako například Trhy, co se hledají a dát zázemí také streetfoodu a lokální kuchyni. Tržnice je také středem dění a místem pro potkávání.

Chceme se také posunout v komunitním způsobu života. Ostraváci měli vždy velmi silné komunitní cítění. Dokážeme upozadit své osobní zájmy pro dobro celku a nemyslet jen na sebe. To je velmi důležitá vlastnost, od které je velmi blízko ke zlepšení chování vůči lidem, které vůbec neznáme. Říkáme tomu cesta od sobeckosti a omílání já, já, já k fajnemu kolektivu. Na této cestě je důležitá podpora místních spolků a komunit. Začali jsme s tím a chceme v tom pokračovat.

Druhým důležitým bodem naší strategie je zachování městského majetku ve správě města. Jsme proti zbytečným a laciným prodejům. Všichni dobří hospodáři, rodiny, firmy i města, se majetku nikdy nezbavují, protože ví, že majetek je cestou k prosperitě. Vidíme to v Moravské Ostravě a Přívozu, která pod naší správou v uplynulých 4 letech získala mnohem více peněz na svůj rozvoj. Třetím klíčovém faktorem je efektivní nakládání s veřejnými finančními prostředky.

Efektivní nakládání s veřejnými prostředky

Zefektivníme fungování obchodních společností města. Mají plnit veřejnou funkci, ale mají být také konkurenceschopné a efektivní. V rámci obsazování do vedení společností budeme v rámci transparentního výběrového řízení vždy prosazovat a upřednostňovat odborníky před politickými nominanty. V rámci veřejných zakázek budeme hledět nejen na cenu, ale také kvalitu práce a materiálů a společenskou prospěšnost a etiku firem, které se o zakázky zacházejí.

Stěžejním orgánem pro veškeré investice města hraje MAPPA, budeme vždy dbát na to, aby se akceptoval odborný názor a doporučení. Budeme dbát na vyváženost investic dle jejich účelu a zaměření.

V rámci rekonstrukce chodníků a cest budeme koordinovat stavby s dalšími aktéry ve městě tak, aby se zbytečně jedna ulice nerozkopala několikrát za sebou. Při rekonstrukcích a nových stavbách budeme preferovat architektonické a výtvarné soutěže.