Čtvrtý pilíř: SMART řešení

Nové technologie udělají z Ostravy chytré město - Radnice 24/7 - Transparentní rozhodování - Řízení na základě dat - Chytré technologie k ochraně našeho bezpečí - Udržitelné zdroje energie - Chytré osvětlení -

Nové technologie udělají z Ostravy chytré město

Plánujeme využít pokročilé digitální technologie k vybudování SMART řešení. Nové přístupy umožňují optimalizací služeb a podporují efektivitu provozu. V prvním plánu se zaměříme na další digitalizaci radnice. Díky novým technologiím může být občanům otevřena 24 hodin denně 7 dní v týdnu, abyste si mohli vše důležité vyřídit z pohodlí domova. S pomocí nových technologií zvýšíme akceschopnost městské policie. Strážníci se už nebudou muset věnovat špatnému parkování a budou se moci věnovat opravdové trestné činnosti. Nové chytré technologie nám umožní využívat sluneční energii nebo odpadní teplo jako levnější zdroje vytápění domů.

Radnice 24/7

Chceme zrychlit proces digitalizace služeb radnice. Díky novým technologiím může být radnice otevřena 24 hodin denně 7 dní v týdnu a lidé si mohou vše důležité vyřídit z pohodlí domova.

S pomocí nových technologií zefektivníme a zpřehledníme komunikaci s občany. Díky rozšířené službě mobilního rozhlasu vám vše důležité pípne přímo v mobilu.

Budeme zveřejňovat co nejvíce informací a pravidelně komunikovat novinky (jako například portál fajnovysport.cz či talentova.cz) na webu, sociálních sítích i newslettery. Komunikace a jednotlivá rozhodnutí musí být transparentní.

Zasadíme se o nasazení svobodného softwaru, pokud to bude možné.

Transparentní rozhodování

Nové technologie umožňují mnohem větší kontrolu a dohled veřejnosti nad chováním politiků i úředníků.

Udržíme jmenovité hlasování rady města, online vysílání zastupitelstva i zveřejňování materiálů občanům.

V rámci našich uvolněných politiků budeme prosazovat transparentní jednání, bez střetu zájmu.

Řízení na základě dat

S pomocí moderních technologií budeme město řídit projektově a strategicky na základě jasných dokumentů a dat. Na nich budou postaveny naše priority a plány.

Chytré technologie k ochraně našeho bezpečí

Budeme usilovat o zkvalitnění práce městských strážníků, aby odpovídali/a potřebě. Zaměříme se také na lepší sběr dat. Chceme konec vypisování lístků a obcházení parkovacích míst strážníky. Chceme kontrolu provádět pomocí moderních automobilů s kamerami, které ověření oprávnění na parkování.

Udržitelné zdroje energie

Připravíme město na komunitní energetiku, podpoříme budování solárních panelů a dalších alternativních zdrojů energie s cílem snížit náklady a energetické nároky. V Ostravě skoro nevyužíváme sluneční energii. Přitom tady máme spoustu prázdných rovných střech. Nový potenciál slibuje odpadní plyn, který by podle prvních výpočtů dokázal nahradit až 10% ruského zemního plynu. Kdyby se nová technologie, na jejímž vývoji se podíleli experti z VŠB TU, potvrdila, znamenalo by to významné snížení cen za energie, protože topit odpadním plynem je mnohem levnější. S rotoucími cenami energií a globální politickou situací se stává zajištění dostupných zdrojů energie naší prioritou a to jak v rámci veřejných institucí, tak v oblasti bytové politiky.

Chytré osvětlení

V rámci úspory energie bychom v méně frekventovaných místech nasadili smart lampy veřejného osvětlení, upravíme lampy veřejného osvětlení tak, aby svítily dolů a ne nahoru. U nového veřejného osvětlení zajistíme možnost nabíjení elektromobilů a elektrokoloběžek.

Nové možnosti

Budeme se zabývat využitím důlní vody, kterou v současnosti vyléváme do Ostravice, ať už v energetice, rekreaci nebo při zimní údržbě.