Poruba moderní

Chceme, aby se Poruba rozvíjela i architektonicky, a budeme pěstovat kultivovaný veřejný prostor. Postaráme se o to, aby byly vypracovány architektonické studie a návrhy na základě transparentního výběrového řízení či soutěže. Nepodporujeme megalomanské projekty, ale postupnou rekonstrukci a hlavně údržbu veřejných budov i veřejného prostoru.

Zútulnění okolí fakultní nemocnice

Budeme prosazovat citlivou rekonstrukci a rozšíření parkoviště na ulici 17. listopadu, které je v majetku Poruby.
Vozovna Poruba

Vozovna Poruba a její vymístění do současného areálu DPO v Ostravě-Martinově s sebou nese otázku, co s areálem bude dál. Naše představy jsou takové, že by se zde mohla přesunout porubská radnice, která je rok od roku v technicky horším stavu a již nestačí ani kapacitně. Místo je pro porubskou radnici přímo ideální, nachází se v samotném srdci Poruby, kam by se mohly přesunout všechny příslušné úřady na jedno místo, a tak by občan nemusel cestovat po celé Porubě. Objekt současné radnice by se mohl do budoucna využít jako obecní bydlení pro mladé začínající rodiny a bydlení pro seniory.
Černá Perla

Černá Perla je zapomenutý poklad v srdci Poruby postavený v bruselském stylu. Tato budova už nějakou dobu chátrá, je sice v soukromém vlastnictví, ale naším úkolem je pro ni najít smysluplné využití; mohly by zde vzniknout například kanceláře, tak aby navazovaly na nové centrum Poruby, které vznikne vymístěním vozovny tramvají.
Sportovní areál Poruba

Podpora dokončení realizace rekonstrukce Sportovního areálu Poruba (bývalá TJ VOKD), který je v katastrofálním stavu. V současnosti je připravována rekonstrukce statutárním městem Ostrava, tj. rekonstrukce hřišť, zbourání tribun, vybudování nové tribuny, nové multifunkční hřiště, workoutové hřiště, rozšíření atletických drah atd. Dále je třeba areál více zpřístupnit širší veřejnosti – možnost běhat na atletickém oválu zdarma, možnost pořádat kulturní a sportovní akce.
Dům kultury Poklad

Naším největším trnem v oku je stav Domu kultury Poklad. Byť jeho rekonstrukce není v gesci Poruby, budeme jednat s magistrátem ohledně co nejrychlejšího dokončení rekonstrukce Pokladu.
Navrhni úpravu