Poruba 2018 - Poruba zelená

Zeleň je jeden z hlavních důvodů, proč je Poruba tak oblíbeným místem k životu. Postaráme se o to, aby zelené porubské plochy dále neubývaly jak na úkor zbytečně rozšířených komunikací či zbytečné výstavby, a aby byly náležitě udržovány, ať už z estetických, tak bezpečnostních důvodů.

  • záchrana Myslivny a jejího okolí: jsme silně pro zachování lesoparku u Myslivny jako rekreační zóny, podpořili jsme Petici za Lesopark
  • častější úpravy travnatých ploch a koncepční údržba dlážděných cest, podpora osetí „květinových luk“ pro zvýšení biodiverzity. Odmítáme koncept parků jen jako průchozích míst, zasadíme se o zbudování míst relaxace, piknikových míst s grilem s možností rezervace, workoutových a jiných hřišť
  • budeme podporovat jasnou hierarchii zodpovědnosti, výměnu znalostí a porovnání úspěšných projektů, tak aby nebyla správa parků pouhá povinnost
  • usnadníme hlášení problémových míst a následné odstranění problémů (příliš vysoká tráva, přerostlé křoví omezující průchod, nepořádek apod.)
  • odstraníme „slepá místa“, příliš zarostlých zákoutí, a pravidelné kontroly a pochůzky policie zvýší bezpečnost občanů
Sdílení je aktem lásky