Poruba 2018 - Poruba pohodlná a bezpečná

Všichni se chceme cítit ve svém bydlišti co nejpohodlněji a bezpečně. Udržovaný a čistý veřejný prostor je jeden ze základních předpokladů, stejně jako bezpečné přechody pro chodce, v noci osvětlené ulice a zrekonstruované a pohodlné udržované chodníky, na kterých nebude docházet ke zraněním.

  • vyřešení problematických přechodů pro chodce – semafory, retardéry, zúžení
  • citlivé rekonstrukce ulic (se snahou maximalizovat počet parkovacích míst, parkovací zóny v kombinaci s parkovacími domy, parkovací věže), avšak ne na úkor zeleně
  • rekonstrukce chodníků by měla být jedna z priorit městského obvodu. Rovněž budeme proaktivně hledat možnosti změn jejich trasování tak, abychom uspokojili současné potřeby Porubanů
  • omezení reklamního a vizuálního smogu a celkové zušlechtění a starost o veřejný prostor
  • podpora dalšího budování sítě cyklostezek, která na sebe navazuje a neklade cyklistům překážky ve formě cest a přechodů pro chodce. Chceme podporu bikesharingu v Porubě stejně jako v centru Ostravy
Sdílení je aktem lásky