Poruba 2018 - Poruba informovaná a zodpovědná

Cílem Pirátu je zprostředkovat občanovi co nejvíce informací, ztransparentnit celý proces rozhodování radnice a také umožnit zasahovat do jeho rozhodování pomocí participativního rozpočtu.

  • online zasedání zastupitelstva – stream
  • veřejný kalendář vedení Poruby a uvolněných zastupitelů
  • online podatelna dotazů na starostu
  • ukážeme data veřejnosti: zavedeme a na internetu zveřejníme rozklikávací rozpočet města s možností nahlédnout až do faktur, aby byl občan informován o hospodaření a zamezilo se tak nekalým praktikám
  • nastavíme větší zodpovědnost úředníků i politiků: tak aby bylo jasně patrné, kdo je zodpovědný za jakou práci a projekt, včetně jmenovitého hlasování zastupitelů
  • stop trafikám: funkce budeme obsazovat transparentním způsobem
  • participativní rozpočet – pokračovat v projektu Zelená Poruba, který chceme fixně navýšit na částku ve výši 1 % z rozpočtu obvodu
  • výstupy z besed, anket a dotazníků zveřejníme v rámci konceptu Chytrého města ve formě otevřených dat pro další zpracování např. studenty pro výzkum a analýzy
  • radnice bude aktivně a neformálně komunikovat s občany o své práci (na pivo se starostou apod.)
Sdílení je aktem lásky