Poruba 2018 - Poruba atraktivní

Zasadíme se o to, aby byla Poruba v budoucnosti ještě atraktivnějším místem pro život. Chceme zabránit odlivu především mladých lidí z Poruby jak nabídkou nových pracovních míst, tak podporou místních podniků a služeb, širší nabídkou kulturních akcí a sportovního vyžití, včetně lepšího propojení porubského kampusu VŠB s Porubou.

Poruba podnikavá

Ještě více podpoříme místní podnikatele a podniky (shopping nights, aktualizace webu, podpora na sociálních sítích, nákupní akce, prezentace, farmářské trhy, food festivaly).

Vytvoříme nová pracovní místa, tj. využití stávající průmyslové zóny – Areálu Nad Porubkou, zahájení spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Preferujeme tvorbu pracovních míst s přidanou hodnotou s cílem, aby se Poruba do budoucna stala nejen místem pro život a studium, ale i místem zaměstnání. S tím souvisí hledání a využití dalších rozvojových ploch, brownfieldů.

Poruba kulturní & sportovní

Podpoříme občany ve tvorbě vlastních kulturních, sportovních a sousedských akcí v podobě nového dotačního programu

Vytvoříme veřejný prostor pro kulturu – zútulnění prostoru u bývalého Lenina, parků jako míst pro busking (živou pouliční hudbu), venkovní odpočinkové zóny s občerstvením (ve spolupráci s místními podniky), projekt živé hudby v porubských restauracích a hospodách.

Zpracujeme novou ucelenou koncepci kultury – více akcí, vlastní porubské slavnosti, divadla, koncerty, přehledné plánování a propagace (to vše v závislosti na DK Poklad, na jehož rekonstrukci budeme tlačit na magistrátě).

Podpoříme nové akce: přednášky a workshopy v nově budovaném komunitním centru (správná a kvalitní dramaturgie) pro všechny věkové kategorie.

Poruba studentská

Budeme jednat a spolupracovat s VŠB s cílem většího propojení života kampusu a Poruby: širší povědomí o možnostech trávení času v Porubě, infrastruktuře, podnicích a akcích za účelem zapojení studentů do každodenního života Poruby (například porubská USE-IT mapa, cílená propagace akcí a podniků).

Studenti jako součást porubské komunity oživí veřejné dění, získají tak vztah k místu a začnou v Porubě opravdu žít. Tím, že se po ukončení studia může Poruba stát jejich novým domovem, zamezíme odlivu mladých lidí z Ostravy.

Sdílení je aktem lásky