Moravská Ostrava a Přívoz 2018 - Doprava a parkování

Plynulá doprava a dostatečné kapacity parkovišť jsou předpokladem dobře fungujícího centra města a míst, kde občané bydlí. Naší snahou bude efektivní rozvoj dopravní obslužnosti a budování dostatečných parkovacích kapacit.

Dostatečné a efektivní parkování

 • Budeme usilovat o vybudování parkovacího domu ve vhodné lokalitě blízko Masarykova náměstí. V zastavěných oblastech rozšíříme počet parkovacích míst.
 • Zavedeme aplikaci pro volné parkování. Budeme usilovat o rychlé odtahování autovraků.
 • Pro rezidenty a abonenty vytvoříme bezplatné parkovací zóny s poskytnutím volné časové kapacity pro návštěvy, tyto zóny budou ve vymezeném čase během pracovních dní zpoplatněné pro ostatní návštěvníky centra.
 • Zároveň umožníme online nákup R karet s jejich následným doručením.

Uvážený rozvoj dopravy

 • Zasadíme se o co nejrychlejší dobudování Místecké a její napojení na ulici Českobratrskou. Ekonomické ztráty pramenící z nedostavění této důležité stavby stojí stát (a tedy i nás, občany) mnohem větší prostředky a každým dnem se tyto ztráty jen a jen navyšují.
 • Chceme propojit sídliště Fifejdy a Šalamouna s centrem (Sepněme Moravskou) projekty různých přemostění, lávek atd. a to pro chodce, tak pro cyklisty a lidi na vozíku.
 • Opravy infrastruktury budeme provádět koordinovaně, efektivně, ve spolupráci s krajem a ŘSD, aby nedocházelo k zablokování celých čtvrtí a opakovaným opravám v krátkém časovém intervalu.
 • Prosadíme spojení centra s DOV tramvajovou dopravou a lávkou pro pěší a cyklisty.

Bezpečná doprava

 • Zajistíme bezpečnost a pořádek ve veřejných dopravních prostředcích, a to umístěním kamer ve všech dopravních prostředcích DPO.
 • Na důležitých dopravních uzlech/zastávkách zajistíme přítomnost zaměstnanců DPO pro lepší informovanost cestujících, výpomoc starším osobám či dohled nad čistotou a pořádkem.

Kvalitní a rozvinutá cyklodoprava

 • Dokončíme síť cyklostezek v rámci stávající dopravní infastruktury, včetně cyklopřechodů a lávek spojující centrum města s ostatními částmi Ostravy.
 • Vybudujeme parkovací boxy na kola u sportovišť, úřadů, obchodních center atd.
 • Budeme dál rozvíjet spolupráci města s poskytovateli sdílení kol. V oblasti bikesharingu je třeba zajistit, aby odstavená kola neobtěžovala chodce.