Doprava a parkování

Dostatečné a efektivní parkování - Kvalitní a rozvinutá cyklodoprava a aktivní mobilita - Bezpečná doprava - Uvážený rozvoj dopravy

Dostatečné a efektivní parkování

 • Budeme pokračovat v projektování a následně stavbě parkovacího domu v proluce u Masarykova náměstí. Po jeho vybudování uvolníme prostor před katedrála Božského Spasitele.
 • Díky nápravě nařízení města a metodiky parkování, která byla od roku 2016 v nesouladu s zákonem, konečně zavedeme aplikaci pro volné parkování..
 • Změníme rozsah parkovacích zón a jejich časový rozvrh tak, aby vyhovoval zejména rezidentům a abonentům. Tím rovněž zrušíme problémy na hranicích zón, jaké byly například na ulicích Soukenická, Slavíčkova. Zavedeme automatizaci kontroly špatného parkování v zónách, nikoli jen pochůzkou strážníky MP, jak je tomu dnes.
 • Díky novele zákona iniciované z radnice Moravská Ostrava a Přívoz, umožníme online nákup R karet s jejich následným doručením.

Uvážený rozvoj dopravy

 • Po úspěšném prosazení pěšího spojení do projektu rekonstrukce Místecké a nádraží Ostrava Střed, dohlídneme nyní na další pěší vazby mezi Fifejdami a centrem v rámci připravovaných projektů v této oblasti. Zároveň se nově zaměříme na lepší dopravní propojení rozvojové lokality zadního Přívozu s centrem města.
 • Budeme prosazovat plánování potřebné dopravní infrastruktury (nové tramvajové tratě, cyklostezky i silnice) v rámci rozvoje města a budeme realizovat potřebné změny územního plánu.

Bezpečná doprava

 • Budeme pokračovat v prohlubování spolupráce se zaměstnanci DPO a příslušníky MP. Individuální péči,celodenní přítomnost zaměstnanců technických služeb na hlavním nádraží včetně technického zázemí, zavedeme do dalších důležitých dopravních uzlů v našem obvodu.
 • Budeme podporovat preventivní kampaně, zaměřené na bezpečnost ve veřejném prostoru a dopravě.

Kvalitní a rozvinutá cyklodoprava a aktivní mobilita

 • Budeme podporovat rychlá a levná opatření pro zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklodopravy a aktivní mobility - stojany, cykloobousměrky, cyklozóny a pro automobilovou dopravu zneprůjezdněné oblasti.
 • Budeme podporovat přípravu větších staveb nové a rekonstrukcí stávající infrastruktury s ohledem na cyklodopravu a aktivní mobilitu.
 • Vybudujeme parkovací boxy a stojany na kola u sportovišť, úřadů, obchodních center atd.
 • Budeme podporovat umístění cyklostojanů u provozoven např. formou zvýhodněného záboru.
 • Infrastrukturu cyklodopravy budeme rozvíjet v souladu s koncepcí, vypracovanou ve spolupráci s MAPPA.
 • Budeme podporovat aktivní mobilitu na cestě do školy a odstraňovat překážky, které jejímu uplatnění brání.