Pomohli jsme vybrat nového ředitele Vítkovice Arény. Už ušetřil Ostravě miliony

Pomohli jsme vybrat nového ředitele Vítkovice Arény. Už ušetřil Ostravě miliony

Ostrava, 18. září 2019 – Libor Folwarczny, který dočasně zastával funkci předsedy představenstva Vítkovice Arény, potvrdil své kvality a z výběrového řízení vyšel jako vítěz. O výsledku konkurzu na pozici člena představenstva rozhodla sedmičlenná komise tvořená také zástupci opozice. Někteří teď přesto výsledky výběrového řízení zpochybňují. „Těmto pochybnostem o transparentnosti výběru kandidáta nerozumím. Zástupci opozice byli u toho a pana Folwarczneho podpořili,” komentuje předsedkyně komise Andrea Hoffmannová (Piráti).

„Jako předsedkyně výběrové komise jsem se i přes jistou nevoli některých členů komise rozhodla k osobnímu pohovoru pozvat všech 14 kandidátů. Chtěla jsem, aby měli možnost představit svou vizi osobně, nehledě na kvalitu zaslaných podkladů a komise mohla rozhodnout zcela transparentně. Sedm uchazečů pokračovalo do dalšího kola. Po psychologickém testování ale odborníci doporučili pouze tři. Komise po třetím kole jednoznačně vybrala Libora Folwarczneho jako jediného vhodného kandidáta,”

líčí postup při výběru uchazečů pirátská náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Na adresu nového ředitele Hoffmannová dále dodává:

„To, že je v této roli kompetentní osobou dokázal i tím, že se už po svém nástupu do funkce na dočasnou dobu výrazně podepsal na zlepšení chodu a ekonomiky Arény. Na základě podnětů dozorčí rady se podílel na prověření projektu interiérů Bazal. Veřejnou zakázku upravil tak, že jsme na ni oproti původnímu projektu ušetřili polovinu, tedy 7,5 milionu korun. Dokázal také efektivně řešit komplikace při dostavbě Bazal.”

Folwarczny byl valnou hromadou před třemi měsíci zvolen jako dočasný člen představenstva. Komise jej ve funkci potvrdila, protože cílem výběrového řízení bylo vybrat toho nejlepšího a tím Libor Folwarczny byl. Právně ale dočasný člen představenstva nemohl být opětovně vybrán a dosazen na pozici, ve které již byl. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení formálně zrušeno.

„Pozice pana Folwarczneho je potvrzena, místo v představenstvu tak zůstává volné. Dalším krokem je tedy zahájit další výběrové řízení na tuto pozici,”

dodává Andrea Hoffmannová.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu