Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

Celou svou kariéru se věnuje práci s mladými lidmi. Svou profesní dráhu začala jako středoškolská učitelka. Kromě akademického působení na Univerzitě Palackého nyní organizuje workshopy pro učitele a věnuje se vzdělávání dospělých, moderuje ostravské vzdělávací a kulturní akce. Se svými studenty připravila již několik desítek divadelních představení v českém i anglickém jazyce.

Prosazuje zvyšování čtenářské a mediální gramotnosti a inovativní výuku angličtiny se snahou reformovat české školství.

Přestože přednáší na univerzitách v Evropě a Spojených státech, jejím domovem je Ostrava.

Po Fulbrightově stipendiu v USA dostala nabídku na práci asistentky europoslance, která jí přinesla mnoho zkušeností z nejvyšší politiky, otevřela nové obzory a také potřebu aktivněji zasahovat do politického života naší země.

Věří, že je díky svým pracovním i životním zkušenostem a morální konzistencí schopna prosazovat potřeby občanů Ostravy.

Zastávané funkce

Magistrát

  • Rada: náměstkyně primátora
  • Zastupitelstvo: zastupitelka
  • Komise: členka komise kultury
  • Výbory: členka výboru pro udělování cen města

Poruba

  • Zastupitelstvo: předsedkyně zastupitelského klubu

Kalendář

Navrhni úpravu