Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

Andrea Hoffmannová (* 1983) v současné době zastává post náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě a předsedkyně klubu zastupitelů v Porubě. Profesně se celou svou kariéru věnovala práci s mladými lidmi. Svou profesní dráhu začala jako středoškolská učitelka. Kromě následného akademického působení na Univerzitě Palackého organizovala workshopy pro učitele na českých i zahraničních univerzitách a věnovala se vzdělávání dospělých. Je autorkou monografie o současném britském divadle a sérií článků a kapitol v knihách. Se svými studenty připravila několik desítek divadelních představení v českém i anglickém jazyce. Prosazovala implementaci krásné literatury a dramatických do výuky angličtiny se snahou reformovat české školství. O to samé se nyní snaží z pozice náměstkyně zodpovědné za rezort školství.

Po Fulbrightově stipendiu v USA dostala nabídku na práci asistentky europoslance, která jí přinesla mnoho zkušeností z nejvyšší politiky, otevřela nové obzory a také potřebu aktivněji zasahovat do politického života naší země. Věří, že je díky svým pracovním i životním zkušenostem a morální konzistencí schopna prosazovat potřeby občanů této země.

Zastávané funkce

Magistrát

  • Rada: náměstkyně primátora
  • Zastupitelstvo: zastupitelka
  • Komise: členka komise kultury
  • Výbory: členka výboru pro udělování cen města

Poruba

  • Zastupitelstvo: předsedkyně zastupitelského klubu

Kalendář

Navrhni úpravu