Vyrůstala jsem v malé vesničce na Šumpersku v Olomouckém kraji. Můj život je protkán vyprávěními mé babičky, která vždy za nejvyšší hodnotu považovala pomáhat lidem. Veselými historkami plnými potřebných lidí, ale také smutkem nad ztrátou nejen domova za dob komunismu. Pomáhat lidem je v naší rodině ceněná hodnota, a jsem na to hrdá. Po Gymnáziu v Šumperku tak pro mě bylo studium sociální práce jasná volba. Studovala jsem na Ostravské univerzitě, a denní studium s četnými praxemi mi už tenkrát umožnilo poznat Ostravu, a zejména její obyvatele, zblízka. Okouzlila mě ryzost místních, jejich osobitost, a v neposlední řadě schopnost se semknout a vzájemně si pomoci. Už tenkrát jsem se rozhodla, že bude Ostrava mým domovem, a tak se i stalo.

Převážnou většinu pracovního života jsem sociální pracovnicí. Zpočátku na malém Úřadu městského obvodu Nová Bělá, kde jsem byla i jakousi přirozenou součástí lokální sociální politiky. Tady jsem se setkala prakticky se všemi oblastmi sociální práce, a zapojovala jsem se také do organizačního zajištění chodu Domu s pečovatelskou službou. Později jsem působila na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy. V současnosti se věnuji osobnímu rozvoji mj. v oblasti lidských zdrojů a personalistiky, a realizuji se také ve více oblastech soukromého sektoru. Jsem maminkou 6leté holčičky, která mě denně učí zejména schopnosti komunikace, kompromisu, a také dívat se na věci jinak.

S Piráty jsem se setkala v roce 2018, kdy probíhala kampaň Stop spalovně odpadů v Ostravě, do které jsem se aktivně zapojila. Názorovou shodu jsem pozorovala v mnoha oblastech už dříve, proto jsem se zapojila i do dalších aktivit. Působím v Komisi pro rodinu a volný čas při Statutárním městě Ostrava, v loňském roce jsme ve spolupráci s Armádou spásy zorganizovali úspěšnou sbírku novoročních dárků pro samoživitelky, a ať jej neopomenu, tak také jednoho samoživitele. Zapojila jsem se také do kampaně pro krajské a senátní volby v roce 2020.

Setkání s Piráty se mi stalo osudným, do té doby jsem se s tolika zapálenými, mi ideově blízkými lidmi „na jednom místě“ nesetkala. Osobně jsem vždy ráda naslouchala lidem, jejich problémům, a hledala způsoby, jak jim pomoci. A jsem ráda, že jsem mezi lidmi, kde je to nejen možné, ale dokonce žádoucí. Oblast sociální je pro mě stěžejní, dále se zajímám o oblast životního prostředí, školství a volného času.

Zastávané funkce

Jih

  • Komise: členka komise sociální