Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

pedagog na VŠ

Martin Tomášek se do Poruby přiženil v roce 1991 a považuje ji za ideální místo k životu.

V letech 1992-2001 učil na dnešním Wichterlově gymnáziu, od té doby až dodnes působí na katedře české literatury Ostravské univerzity. Mimo jiné tam připravuje budoucí češtináře, díky čemuž neztratil s Porubou ani profesní kontakt - pravidelně navštěvuje své bývalé pracoviště i Jazykové gymnázium Pavla Tigrida.

Pokládá za důležité využívat výhod Poruby jako univerzitního města, na jehož životě by se měly podílet obě univerzity, Ostravská i Technická. Cílem je kvalitní výukou udržet mladé lidi v Ostravě nebo jim po návratu ze studií nabídnout atraktivní možnosti uplatnění a perspektivu dobrého bydlení.

Rád by v pomohl s vytvořením porubské odnože kulturního a vzdělávacího Centra PANT jako místa pro diskuse se zajímavými lidmi a zdroje nezávislého myšlení.

Je stoupencem moderní, tj. rychlé, pohodlné a cenově dostupné veřejné dopravy, podporuje rozšiřování cyklostezek a alternativní dopravy, lokálních sportovišť a ochranu přírodního bohatství.

V ZDRAVÉM MĚSTĚ ZDRAVÝ (VZ)DUCH!

martin-tomasek-2021

Pirátská strana


Lidé

Břetislav Hanzel
Břetislav Hanzel člen komise dopravy
Ing. Jiří Lavický
Ing. Jiří Lavický člen komise pro školství, vzdělávání a sport (Poruba), člen komise pro sport (magistrát)
Ing. Petr Bainar
Ing. Petr Bainar člen dopravní komise
Poznejte celý náš tým