Mgr. Martina Dušková (*1987) se narodila v Ostravě a kromě tříleté přestávky v Beskydech, žije v Ostravě celou dobu. Zajímá se o společenská témata, důležité jsou pro ní principy demokratické a svobodné společnosti a v této souvislosti se hlásí k inkluzi jak společenské tak školské.

Pracovní dráhu zahájila už při studiích, nejdříve studovala na Slezské univerzitě v Opavě ve studijním programu Specializace v pedagogice a následně pokračovala ve studiu na Ostravské univerzitě v Ostravě na Fakultě sociálních studií – obor Sociální práce a na Fakultě pedagogické - obor Sociální pedagogika.

V současné době působí na Ministerstvu pro místní rozvoj na Odboru (Agentuře) sociálního začleňování jako metodička vzdělávání a spolupracuje s krajským úřadem jako konzultantka komunitního plánování a metodička pro terénní programy. Před nástupem na úřady působila v nestátních neziskových organizacích jako sociální pracovnice v Sociálně právní poradně a také jako vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, kde se věnovala terénní sociální práci s rodinami, sociální asistencí v rodinách, vedla předškolní klub pro děti ohrožené sociálním znevýhodněním, pracovala s rodinami žijícími v sociálně vyloučených lokalitách, ale také s rodinami pěstounskými. Má zkušenosti také s pedagogickou činností, pracovala jako vychovatelka a jako asistentka pedagoga, učila hru na hudební nástroje a několik let vedla programy primární prevence na školách.

Pirátské barvy hájí v Sociální a zdravotní komisi při Radě města Ostravy a Komisi pro sociální a bytovou politiku při Radě městského obvodu Poruba.