Ing. Pavel Sikora

vedoucí kina

Pavel je porubský patriot, v Porubě žije celý život a nehodlá to měnit.

Od absolvování vysoké školy pracuje jako kulturní referent a vedoucí provozu digitálního kina.

Jeho prioritou je mít v Porubě ucelenou kulturní koncepci opírající se o DK Poklad a zachování areálu letního kina.

Mimo kulturní oblast se zabývá také životním prostředím.

Jeho koníčkem je především fotografování industrialu.

Zastávané funkce

Poruba

  • Komise: předseda komise pro rozvoj kultury
pavel-sikora

Lidé

Mgr. Martina Dušková
Mgr. Martina Dušková zastupitelka Moravskoslezského kraje, místostarostka městského obvodu Poruba
Poznejte celý náš tým