Ing. Pavel Kučera

Pavel žije celý svůj život v Porubě, nakonec i dnes jej můžete potkat na procházce s manželkou a dcerkou. S krátkou přestávkou při studiu střední školy zde prožil i svá studentská léta, které zakončil vysokou školou v oboru informačních technologií. Nyní pracuje v Porubě jako programátor.

Pirátská strana byla pro něj jasná volba protože ví že transparentnost a liberální politika je ta správná cesta.

Jeho cílem je atraktivní život v moderní Porubě, nejen po osobní ale i po profesní stránce. K tomu je ale nutné dokončit stávající dlouhodobé projekty, být partnerem investorům ale i podporovat podnikání, pevnější spolupráci radnice a vysoké školy a jejích studentů.

Zajímá se tak o koncepční rozvoj obvodu, zkvalitnění veřejných prostranství a podporu aktivního života spoluobčanů.

Zastávané funkce

Magistrát

  • Komise: předseda komise pro IT

Poruba

  • Komise: člen komise pro efektivní řízení a správu Úřadu